Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide


www.mijnboerennatuur.nl voor ANLb-deelnemers

Met www.mijnboerennatuur.nl kunt u, als deelnemer aan het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer (ANLb), op ieder moment uw eigen ANLb-percelen met bijbehorende
beheermaatregelen inzien. Uw gegevens zijn altijd actueel door de directe koppeling met
de ICT-omgeving van uw collectief. In deze handleiding leest u hoe
www.mijnboerennatuur.nl werkt.