Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

GLB-pilots afgerond en aangeboden aan Ministerie van LNV

Op 22 juni is in Leusden de eindrapportage van de GLB-pilot “Naar vijftig tinten groen in het kleinschalige cultuurlandschap” aangeboden aan het Ministerie van LNV. In het rapport zijn ook 12 conclusies en aanbevelingen opgenomen voor de vormgeving van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

(Door C. Braat) 

In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid zijn vanuit BoerenNatuur zeven landelijke pilots opgestart. Het doel van deze pilots was om te onderzoeken hoe de landbouw kan bijdragen aan de doelen van het toekomstige Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

Afb.: Tien aanbevelingen uit de GLB-pilots voor een toekomstbestendige landbouw, v.l.n.r.: Arie Schoemaker (Projectleider), Annemiek Hautvast (Programmadirecteur), Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur), (foto: H. Veurink‘)
Afb.: Bij de presentatie waren alle vijf de betrokken collectieven aanwezig (foto: H. Veurink)