Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Geslaagde excursies i.v.m. monitoring naar de demovelden en plas dras van het Agrarisch natuurbeheer

AgroProeftuin De Peel, demovelden 7 juni
De demovelden van Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (COB) staan weer volop in bloei. Op zondag 7 juni was hier een excursie voor geïnteresseerden. Die stond in het teken van monitoring. Want monitoring is een taak van de collectieven die door COB opgepakt gaat worden. Dit om te kunnen meten wat het effect is van het agrarisch natuurbeheer op de biodiversiteit.  Want ook hier geldt: ‘meten is weten’.

Has studenten
Vier Has studenten zijn bezig met een onderzoek naar bijen en vlinders in de vogelakker. Zij waren er bij en vertelden de gasten wat hun onderzoek inhoudt. De temperatuur was net iets te laag voor veel insecten om flink actief te zijn. Maar al wandelend door het veld, bleek dat er al veel verschillende insecten de weg naar de bloemen weten te vinden. Een ander groepje van vier studenten doet onderzoek naar de zoogdieren die profiteren van het agrarisch natuurbeheer. De onderzoeken van deze studenten passen in het beleid van COB om te gaan monitoren. Hun resultaten komen in juli beschikbaar.

Beerse Overlaet, Plas dras 14 juni
In de Beerse Overlaet was op 14 juni een excursie voor geïnteresseerden. Die stond in het teken van monitoring. Verschillende boeren in de Beerse Overlaet hebben hun percelen onder water gezet. Ruim 83 hectare plas-dras is hier aangelegd. Weidevogels hebben graag nat of drassig grasland en met kruidenrijke percelen erbij, omdat dat zorgt voor insecten: hun voedsel. Om plas-dras te bereiken worden er percelen verlaagd of voorzien van een walletje rondom, zodat er water op gezet kan worden. Dat is goed voor de weidevogels. De grutto, wulp, tureluur, kluut en ook de kievit waarderen die inzet enorm. Een grote zwerm kieviten was het levende bewijs. Zelfs de zeer zeldzame kemphaan en de steltkluut zijn hier weer te zien.

Monitoren
Om het effect van alle inspanningen te achterhalen, gaat COB monitoren met vrijwilligers. En om dat werk goed en betrouwbaar te kunnen doen krijgen ze een cursus aangeboden door het COB. Die cursus zal door professionele mensen verzorgd worden.

Meedoen
Geïnteresseerden kunnen zich melden via de mail: communicatie@anboostbrabant.nl

Excursie monitoring Demovelden van ANB Oost-Brabant
Excursie monitoring Plas Dras Beerse Overlaet ANB Oost-Brabant