Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Geslaagde bijeenkomst over agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit

Sambeek, 8 april 2018

Op 3 april werd door de coöperatie ANB Oost Brabant (Agrarisch Natuur Beheer) een info avond georganiseerd voor deelnemers en geïnteresseerden in Natuur- en Landschapsbeheer, die met aanleg- en onderhoud van akkerranden bezig zijn. De vraag vanuit de ANB- en Stika (Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten) deelnemers was een reden voor de coöperatie ANB Oost Brabant om hierop in te gaan. Maar liefst 65 mensen kwamen op deze boeiende avond af, waarbij veel kennis opgedaan werd. De vele tevreden reacties na afloop toonden aan dat zo’n avond zinvol is en een vervolg verdiend.

Jochem Sloothaak (specialist soortenbescherming van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer) ging in op de verschillende typen randen en hun effect op de biodiversiteit en/of waterkwaliteit. Jan Ottens (veldmedewerker ANB Oost Brabant) ging in op de grondbewerking, de soorten en de keuze van verschillende randen. Het belang van variatie in de beheereenheden en verschillen tussen één- en tweejarige mengsels, alsmede de voor- en nadelen van elk mengsel. Kortom: hoe krijgen we een mooie akkerrand en hoe houden we die ook in de jaren erna optimaal.

ANB Oost Brabant, het samenwerkingsverband van een 6-tal Agrarische Natuurverenigingen in Oost Brabant, timmert flink aan de weg wat betreft het agrarisch natuur- en landschapsbeheer evenals met het Stika project Horst en Raam III, waarvoor Koen van Hout veldcoördinator is in deze regio. Meer dan 400 deelnemers(300 agrariërs en 100 particuliere grondeigenaren) met totaal ca. 3000 ha. zijn aktief met agrarisch natuurbeheer en/of landschapsaanleg en -beheer. Dit is een enorme prestatie. Dat is goed voor natuur en landschap in Oost Brabant, voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en uiteraard ook voor de mensen die er wonen.

Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant U.A.