Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Gebiedscoördinator Tussen Baronie en Markiezaat

Als bestuurder bij ZLTO Rucphen had ik de portefeuille Verbrede Landbouw en Water.

Vandaar dat ik ook betrokken was bij de oprichting van de Agrarisch Natuurvereniging de ANV.

Toen de functie van gebiedscoördinator aan de orde kwam was het direct: dat past jou wel.

Gezien ik het gebied goed kende en graag aan de basis werkte heb ik dit aanvaard.

Het gebied bevat Gemeente Etten-Leur-Halderberge-Rucphen en Zundert.

Een gebied met diverse teelten van Boomkwekerij -Aardbeien-Groente-Melkveehouderij en Akkerbouw.

Toen 6 jaar geleden via het collectief ANB West-Brabant er de gelegenheid was om diverse pakketten af te sluiten kwamen er veel meer mogelijkheden.

Het eerste waar we mee aan de slag konden waren de ARB randen (voorheen waterschapsranden) waarvan de meesten in het akkerbouwgebied gerealiseerd zijn in waterschap de Brabantse Delta.

In deze gebieden zijn ook al diverse percelen in aanmerking gekomen voor het pakket bodem verbetering. Dit is mogelijk wanneer het organische stofgehalte onder de 3% zit en dit door stalmest en of compost omhoog is te brengen, zodat water beter wordt vastgehouden.

We zijn er trots op dat ons gebied aangegeven is als Leefgebied Open Akkers zand, waar bijenranden -wintervoedsel akkers en ook patrijzen randen aangelegd zijn.

Daarnaast wat de meeste HA bevat zijn de Kruidenrijke akkers en de laatste 2 jaar ook meerjarige Vogelakkers. Waar 75% van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit eiwitgewas luzerne en/of rode klaver, en 25% van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit natuurstroken.

De natuurstroken hebben een breedte van 10 tot 18 meter. 

Dit alles draagt veel bij aan de biodiversiteit in het gebied zoals broedgelegenheid, schuilgelegenheid, voedsel voor vogels vlinders enz.

En ook de reacties vanuit het gebied en tijdens een excursie zijn zeer positief dan krijg je het gevoel dat we op de goede weg zijn.

Gebiedscoördinator

ANV Tussen Baronie en Markiezaat 

Rinus v Koulil