Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Gebied Coördinator Baronie

Bij de start van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB), zo’n dikke 5 jaar geleden, heb ik vanuit de Agrarische Natuurvereniging Baarle-Nassau e.o. het verzoek gekregen hier, namens hen, inhoud aan te geven. Mijn agrarische en brede bestuurlijke ervaring, die ik uit het verleden meebracht, heeft hier waarschijnlijk een doorslaggevende rol in gespeeld.

Met 4 West Brabantse collega’s, verenigd in het  Agrarisch Collectief West Brabant en met ondersteuning van Brabants Landschap in de persoon van Carlo Braat en de ZLTO, hebben we hier inhoud aan kunnen geven, door de voorbereiding goed aan te pakken. We moesten de provinciale ambities in evenwicht brengen met de financiële armslag, die diezelfde provincie bood. Tevens moest het voormalige SNL beleid rimpelloos overgaan in de nieuwe regeling. Een interessante tijd die een mooi werkbaar resultaat heeft opgeleverd.

In het gebied waarin ik werkzaam ben, ruwweg de gemeentes Breda, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze en Rijen, hebben de  “oude” SNL gebieden allemaal in de nieuwe regeling kunnen brengen. Dit gold vooral de landgoederen in het gebied. We hebben hier zelfs in de loop der jaren enige uitbreiding aan kunnen geven. Tevens zijn de doelen, die het waterschap in het gebied uit te voeren heeft, ook grotendeel ondergebracht in de regeling en de werkzaamheden. Al de beschikbare middelen zijn maximaal ingezet en worden met succes teruggezien in het gebied.

Het werk is ondertussen geëvalueerd in beleidsmatige ondersteuning, doorontwikkeling van (nieuwe water) pakketten en werving van gronden hiervoor. Waterschapranden nemen in mijn gebied slechts een bescheiden plaats in, omdat vele randen door de recente ruilverkaveling al aan het waterschap of een natuur beherende instantie toegewezen zijn. Nieuw is het pakket Bodemverbetering. Voor de droogtebestrijding en het verminderen van wateroverlast op, vooral, zandgronden, is het van belang dat deze gronden een hoog organische stofgehalte hebben. De grond kan meer water opslaan en vasthouden. Hiertoe is door het waterschap een regeling ontworpen, welke binnen de kortste keren volgeboekt was. Deze is zelfs al enkele keren uitgebreid. Ook het nieuwe budget voor vogelakkers (luzerne en/of klaverpercelen met bloemenstroken hierin) loopt ook als een trein en wordt hopelijk in het nieuwe contractseizoen in mijn streek flink uitgebreid, vanwege de enorme bijdrage aan de biodiversiteit (volgens de plaatselijke natuurvereniging) en de rendabele uitvoering door de boeren.

Al met al heb ik de afgelopen jaren mooi werk mogen uitvoeren namens de ANV en wil me daar ook voor blijven inzetten. Ondertussen heb ik aan hen meegedeeld, dat ik ook een stap opzij wil doen en voor opvolging opensta. De overgang naar een nieuwe contractperiode, welke aanstaande is, is een mooie gelegenheid om dit in gang te zetten.

Guust van der Steen.

Gebied Coördinator Baronie