Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Filmpje vogelakker

Vogelbescherming Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief zijn blij met de realisatie van 150 hectare vogelakkers. Dankzij het Waddenfonds hebben velduil en blauwe kiekendief én tal van andere akkervogels rondom de Wadden extra gebied gekregen om voedsel te zoeken. Camilla Dreef, biologe en ambassadeur van Vogelbescherming, laat zien hoe vogelakkers eruit zien en welke meerwaarde ze hebben. Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld. Camera & montage: Hans Hut / cinemahut Voice over: Eddy Zoey Productie: Vogelbescherming Nederland en Grauwe Kiekendief Kenniscentrum akkervogels

Filmpje Vogelakker

VogelbeschermingNL