Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Fietstocht door AOZ ‘De Rielsche Heide’, ANLb in beeld

Het weer was niet zo denderend op 6 juli jl. toen ANV Kempenland een fietstocht voor haar leden en belangstellenden organiseerde, maar de opkomst was goed. De fietsers werden gastvrij ontvangen bij de familie van Roessel van boerderij ‘De Regte Heijden’, waar gehoornde koeien lopen in een wei met notenbomen en kippen in een caravan huizen. De boerderij heeft een terras en een winkel waar je bijzondere landproducten kunt kopen. Hun yoghurt is een aanrader!

Veldcoördinator Nelis Klaasen had de tocht grondig voorbereid. Zijn inzet is om te laten zien aan de mensen hoe een ‘Agrarisch Leefgebied’ er uitziet, na vier jaren ANLb. De tocht loopt door afwisselend landschap met een bonte verzameling landschapselementen aan weerszijden van de route. Zo krijgt de fietser een goed beeld van de inspanningen van de boeren op de Rielsche Heide. Met ons boerengezelschap leverde dat gerichte vragen op van collega’s, bijvoorbeeld waarom de gemeentebermen niet ecologisch beheerd zijn?

Dit gebied was voorheen als SNL weidevogelgebied goed voorzien van kruidenstroken en weidevogelbeheer was er gemeengoed. Er is nog altijd een gemotiveerde weidevogelwerkgroep, kansrijke voorwaarden voor een goed leefgebied.

Na Bleker (2010) kwam de klad in het weidevogelbeheer in Brabant. In overleg met de boeren werd hier een ANLb leefgebied ‘Akkers op Zand’ gesitueerd, zodat er mogelijkheden voor beheer met pakketten voor akkervogels bleven. Dat daar positief op is gereageerd was te zien aan de vele bloeiende akkerranden. Het gebied is dooraderd met bloei.

Heel gaaf was het dat Maaike Riemslag van ‘Weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze’ meefietste. Zij vertelde over het belang van goede samenwerking: ‘Wij bellen elkaar gewoon op als er iets te melden is, dan maait de boer even iets later, als er nog gebroed wordt of wij kunnen tijdig de nesten verleggen.’

Klaasen liet geregeld even halt houden om iets te vertellen of om insecten te inspecteren. Overscherende zwaluwen verklapten hun aanwezigheid al. In het hart van het gebied liggen twee ‘Vogelakkers’ en een complexje van ‘Patrijzenranden’ en ‘Leeuwerikranden’ bij elkaar. Als je even dichterbij komt, dan zie je dat het wemelt van de insecten. Er worden patrijzen en kwartels gezien, de luzernevlinder en tal van kleine zangvogels.

De fietstocht is vanuit landschapshistorisch oogpunt interessant, omdat ze door oud en jong cultuurlandschap loopt. Ze voert gedeeltelijk over een voormalige tramlijn en langs een object van de Landgoedregeling: het jonge Landgoed ‘Kwadenhoek’.

Bij Minicamping “van ’t Zandeind’ is een boerenterras en een winkeltje, waar boer Jos je hartelijk ontvangt.

Ook fietsen?

Kaart Fietsroute ANV Riel 2019 09

2020 06 Rielsche heide Agr Nat Beh

Afb: Gastvrije boeren onderweg (Foto: M. Leesberg)

Afb: STIKA en ANLb elementen zijn aangegeven op bijbehorende kaartjes (Foto: M. Leesberg)