Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Extra budget beschikbaar voor agrarisch waterbeheer West-Brabant

Het waterschap Brabantse Delta stelt extra budget beschikbaar voor beheer van randen langs watervoerende watergangen voor de jaren 2018 t/m 2021.
Heeft u landbouwpercelen langs een watervoerende watergang en wilt u een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een vergoeding als u meedoet met dergelijk randenbeheer.

Uitvoering via Collectief ANB West-Brabant
Waterschap Brabantse Delta (en ook waterschap Rivierenland) werkt nauw samen met het Collectief ANB West-Brabant. Er zijn verschillende beheerpakketten voor waterschapsranden beschikbaar, afhankelijk van het grondgebruik en de locatie van uw percelen. Het doel is echter altijd hetzelfde: een rand van 4 of 10 meter langs een watervoerende watergang houdt u mest- en spuitvrij. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. De randen kunnen ook gebruikt worden om efficiënt slootonderhoud mogelijk te maken. Collectief ANB West-Brabant is het centrale aanspreekpunt voor belangstellenden en deelnemers. Momenteel loopt de werving voor genoemde contractperiode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2021.

Nieuw: pakket voor verplichte 5m teeltvrije zones langs beken
Agrariërs met grond, grenzend aan beken als de Aa, Mark, Chaamse beken e.d. hebben te maken met 5 meter brede, verplichte teeltvrije zones. (Regelgeving via Activiteitenbesluit Milieubeheer, voorheen Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderij.) ANB West-Brabant werkt momenteel aan een zogeheten ‘5 + 5’ pakket waarbij u de verplichte strook vrijwillig verbreedt naar 10 meter. U ontvangt dan de beheervergoeding op basis van de gehele oppervlakte (10m breedte), voor de beheermaatregelen die u uitvoert. Het pakket staat nog niet op de website van het collectief. U kunt uw belangstelling wel alvast kenbaar maken via de contactpersoon in uw regio.

Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande deelnemers
Misschien bent u al deelnemer, maar heeft u ook nog percelen zonder randenbeheer? Informeer dan naar de mogelijkheden om uw beheerovereenkomst uit te breiden. In een aantal specifieke werkgebieden bestaan overigens ook mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer.
Meer informatie
Via onderstaande link kunt u zien wat de mogelijkheden op uw percelen zijn:
https://tinyurl.com/ycdsrb4x
Uw gebiedscoördinator is als volgt te bereiken:

 

Regio Gebiedscoördinator E-mailadres Telefoon
Altena Biesbosch Meeuwis Millenaar meeuwis.millenaar@telfort.nl 0623460533
Baarle-Nassau e.o. Guust van der Steen steenevers@hetnet.nl 0629520635
Brabantse Wal Ernst Verwer e.verwer@planet.nl 0653217681
Drimmelen-Moerdijk Niels Mureau info@mureauadvies.nl 0628560778
Tussen Baronie en Markiezaat Rinus van Koulil veldcoördinator@anv-baronie-markiezaat.nl 0641470890
Slagenland Meeuwis Millenaar meeuwis.millenaar@telfort.nl 0623460533