Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Even voorstellen: Marije Klever – voorzitter Dagelijks Bestuur BoerenNatuur Nederland

Marije Klever is melkveehouder in De Meern in Utrecht. Ze is 36 jaar. Ze volgde de opleiding Dier- en Veehouderij aan de voormalige CAH in Dronten en de master Innovation and Rural Development in Wageningen. In 2017 heeft Marije Klever het familiebedrijf met 100 melkkoeien overgenomen. Ze is lid van Collectief Lopikerwaard maar doet niet mee aan het ANLb, omdat ze niet in een door de provincie aangewezen leefgebied zit. Ondanks dat doet ze op haar bedrijf wat ze kan voor de weidevogels, heeft het bedrijf een extensieve bedrijfsvoering en streeft naar een natuurinclusieve manier van melkveehouden.

Marije is ontzettend gemotiveerd om bij BoerenNatuur aan de slag te gaan. Ze voelt zich het meest waardevol als de ‘papieren’ (beleids)werkelijkheid kloppend is én ook daadwerkelijk bijdraagt aan verbeteringen in de praktijk. Ze is een verbindend persoon die werkt vanuit de inhoud. Ze is ervan overtuigd dat de huidige uitdagingen in de landbouw in combinatie met de druk op de ruimte, vragen om samenwerking en het combineren van functies. Marije is vernieuwend en verfrissend en staat voor een nieuwe generatie die wil boeren in Nederland en ziet dat landbouw en natuur elkaar moeten versterken.

Tijdens haar bestuursperiode bij NAJK met als portefeuille melkveehouderij heeft Marije veel ervaring opgedaan met het besturen van een vereniging en de bestuurlijke belangenbehartiging. Tijdens die periode heeft ze BoerenNatuur leren kennen en gezien dat ze zich in een korte tijd heeft ontwikkeld tot een organisatie die in het veld echt stappen weet te zetten. Een organisatie die gedragen is door haar leden en waar leden en overheid op kunnen bouwen. Graag wil ze als voorzitter, met de andere DB-leden, het bestuur en alle leden aan de slag om deze mooie vereniging verder uit te bouwen. En te kijken waar we impact kunnen maken met de huidige deelnemers aan het ANLb, en het liefst met meer deelnemers, aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van biodiversiteit, landschap, water en klimaat én te zorgen voor een groen verdienmodel voor deze boeren.

Foto BN: Marije Klever is melkveehouder in De Meern in Utrecht