Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Monitoring Beerse Overlaet en Land van Heusden en Altena

In het afgelopen broedseizoen waren in Brabant bijna 700 vrijwilligers actief met het opsporen en beschermen van weidevogelnesten, het afsluiten van beheerovereenkomsten en het monitoren van vogels met jongen. Hieraan verleenden 1.300 boeren medewerking. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer coördineert deze vrijwillige weidevogelbescherming al vanaf 1994, maar vanaf 2010 is hier het collectief weide- en akkervogelbeheer in 10 kerngebieden bijgekomen. Vanaf 2016 is deze coördinatie overgedragen aan de agrarische collectieven en ondersteund het Coördinatiepunt vanuit Stichting ZeeBra de collectieven in hun werk in verschillende werkgebieden voor weide- en akkervogels. Momenteel zijn er nog twee gebieden aangewezen voor weidevogelbeheer via het subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb): de Beerse Overlaet en het Land van Heusden en Altena. Eén van de werkzaamheden van het Coördinatiepunt is de monitoring van het beheer. De resultaten van het weidevogelseizoen 2019 zijn in dit verslag weergegeven.

Het volledige evaluatieverslag kunt u HIER downloaden.