Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Europese rekenkamer op bezoek

Op 16 november j.l. toog een 8 koppige internationale delegatie naar Sambeek om Collectief Oost Brabant eens stevig aan de tand te voelen. Het betrof een controle van de Europese Rekenkamer, het instituut met de zetel in Luxemburg dat controle uitvoert op de uitgaven van de Europese Unie.

In een steekproef waren drie collectieven uitgekozen: het Limburgse Collectief Natuurrijk Limburg, het Fries Collectief  De Noardlike Fryske Wolden, en wij als Collectief Oost Brabant.

De delegatie met daarin naast een Luxemburger en een Griek, ook ambtenaren van NVWA en RVO, was stipt 9.00 uur present. Na de kennismaking volgde kort uitleg over de te voeren procedure. Vervolgens splitste het gezelschap zich: de ene helft reisde af naar De Beerse Overlaat om aldaar, onder begeleiding van bestuurslid Jan van der Biezen in het terrein controles uit te voeren.

De andere helft bleef in Sambeek. Coördinator Erik van Moorsel, en bestuursleden Herman Wijdeven, Willy van Erp en Geert Willems zagen een spervuur van vragen op zich afkomen. Ook moesten veel documenten aangeleverd worden. Door een goede voorbereiding, en het bij de hand hebben van de benodigde documenten, konden de vragen goed gepareerd worden.

Om 14.00 uur kon de balans opgemaakt worden, en die was positief. Het collectief kreeg complimenten voor de warme ontvangst en het goed op orde hebben van de organisatie en bijbehorende administratie. Collectief Oost Brabant mag zich EU-proof noemen !!