Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Een veldmedewerker achter zijn bureau

Veldmedewerker aan het woord, ditmaal namens Collectief Midden-Brabant (CMB), Nelis Klaasen

Door Nelis Klaasen, veldmedewerker CMB

Van landschapsbureau naar administratiekantoor, zo voelt dat! Als veldmedewerker van Collectief Midden-Brabant ben ik het liefst buiten bij de boeren, maar de afgelopen maanden zat ik voornamelijk achter mijn computer. Zaken die aan de orde waren: Het registreren van nieuwe deelnemers aan het project Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) en het verlengen van de ANLb-beheercontracten met één jaar.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Voor het BBM-project zijn er zo’n 200 deelnemers aangemeld. De registratie van de deelnemers is uitgevoerd samen met de collega-veldmedewerkers van Oost en West. Van elk deelnemend bedrijf zijn de duurzaamheidsprestaties gemeten aan de hand van 13 Kritische Prestatie Indicatoren (K.P.I.’s). Samen met de ondernemer wordt de beginscore vastgelegd als nulmeting. 

Duurzaamheidsscore

Er zijn twee categorieën duurzaamheidsindicatoren. Enerzijds betreft het indicatoren die af te lezen zijn uit de kringloopwijzer die bij veel melkveehouders in gebruik is. Denk daarbij aan eiwit van eigen land, percentage blijvend grasland en stikstofbodemoverschot. Anderzijds betreft het de ‘groene indicatoren’ waarbij de ondernemer wordt beloond voor de kwaliteit van het landschap. Voorbeelden zijn percentage kruidenrijk grasland, kruidenrijke akkers, agrarisch natuurbeheer, groen-blauwe dooradering. Deze laatste indicatoren zijn ingetekend in ScanOffice (GIS) en vervolgens konden de boeren de contracten ondertekenen. De contracten zijn inmiddels allemaal ondertekend retour gekomen. De komende jaren wordt de prestatie en de groei daarvan op basis van de duurzaamheidsscore uitbetaald. Hoe hoger de score, hoe hoger de beloning.

Verlenging ANLb-contracten

Het Collectief Midden-Brabant heeft ruim 270 ANLb deelnemers. Al deze deelnemers hebben van mij de afgelopen 2 maanden, 1 of 2 mailtjes gehad met de vraag of ze hun contract willen verlengen met 1 jaar. De einddatum verandert van 31-12 van dit jaar naar 31-12-2022. Dit omdat de einddatum van beheerperiode van onze contracten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer parallel loopt met de GLB- periode. Ik kan zeggen dat ik erg tevreden ben met de reacties die ik heb ontvangen. Grotendeels wil iedereen verlengen! Ook is er dit najaar nog wat maatwerk nodig; ondernemers willen pakketten toevoegen of er moeten pakketten gewijzigd worden. Met deze verlenging is er ook een mooi moment om in contact te zijn met de deelnemer en de balans op te maken. 

Evaluatie leefgebieden: heeft u aanbevelingen?

Na 2022 komt dan uiteindelijk de nieuwe beheerperiode voor het ANLb. Samen met de andere veldmedewerkers zullen we de leef- en werkgebieden en de beheerpakketten evalueren. Dus zijn er zaken niet duidelijk, ontbreken er zaken, moeten er pakketten bij, zijn er problemen in het veld, laat het me weten. Stuur een mailtje of bel naar nelisklaasen@gmail.com / 0627007670 (Collectief Midden-Brabant).

Foto: een graan-/kruidenrand, ook voedsel voor de winter (foto: N. Klaasen)