Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Een bloemenrand is een teelt!

Boeren burgers en buitenlui genieten van de vele randen die percelen omzomen. Zelfs wanneer het “gewoon” gras is geeft het een fraai beeld. De afwisseling met de gewassen die ook steeds veranderen van vorm, grootte en kleur zorgen voor een mozaïek landschap dat alom gewaardeerd wordt. 

Welke rand je ook zaait het is minder simpel dan wat je zou denken. De landbouwer behandelt het als een teelt, hij zal wel moeten omdat onkruiddruk op de loer ligt. Bloemenranden worden vaak op overhoekjes en op zichtlocaties gezaaid en veelal in het voorjaar. De droge jaren die steeds algemener worden zijn dan een slechte combinatie. Het gevolg is dan weinig schoonheid en wel onkruiden. Beter is het om medio september in te zaaien zodat er een plantje ontwikkeld voor de winter. Ook in een droog voorjaar zal deze zich nog redelijk ontwikkelen en al vroeg bloeien. Het verdient dan ook voorkeur om op rijen van 50cm te zaaien. Dit biedt de mogelijkheid om te schoffelen. Zelfs kort maaien kan dan net het verschil maken in het voorjaar om de rijen een voorsprong te geven bij een groeispurt van groeizaam weer. Bij herfst inzaai kan er ook gekozen worden voor een meerjarig mengsel van vaste planten. Het resultaat is dat je er dan voor een paar jaar plezier aan beleeft. Wie beweerd dat de bloemenrand geen teelt is? De foto is gemaakt bij een rand van 500 meter van de ANV Drimmelen&Moerdijk en werd in de derde week van september gezaaid. De foto is gemaakt op 20 mei.

Foto: Bloemenrand van 500 meter van de ANV Drimmelen&Moerdijk