Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Ecologische verbindingszone (EVZ) de Run, een voorbeeldproject?

Mooie samenwerking boeren, waterschap en gemeenten

Zondag 15 september, Bergeijk-Eersel

‘Samenwerking zit in het DNA van de Bergeijkenaren…’, verklaarde mevrouw Arinda Callewaert, burgemeester van Bergeijk, ‘als de mensen hier hun schouders ergens onder zetten, dan gaat het gewoon slagen.’

Wethouder Steven Kraaijeveld van aangrenzende gemeente Eersel, voegde er aan toe dat beheer van het buitengebied door de eeuwen heen een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van boeren is geweest. Maar wie zal deze taak in de toekomst op zich kunnen nemen? Is het denkbaar dat boeren kwalitatief hoogwaardig natuurbeheer als nieuw verdienmodel kunnen oppakken? Ook communicatie naar het publiek is daarbij een punt van belang.

Er was zelfs een tweede rit nodig met de grote huifkar, om alle belangstellenden te vervoeren naar het startpunt van de route die ANV Kempenland had uitgezet in opdracht van beide gemeenten Eersel en Bergeijk. Een slordige 60 man was afgekomen op de uitnodiging voor de onthulling van de nieuwe infopanelen aan de route langs de ecologische verbindingszone (EVZ), langs het riviertje de Run.

Een viertal infopanelen in serie vertelt het verhaal van de verbindingszone. Je vindt er een beknopte landschapsanalyse, watersysteem, toponiemen, doelsoorten… De panelen vetellen ook over de bijzondere samenwerking tussen waterschap, gemeenten en boeren, met als gezamenlijk doel om het beheer van de EVZ aan de boeren over te dragen. Omdat de boeren nog maar beperkt ervaring hadden met agrarisch natuurbeheer werd ANV Kempenland ingeschakeld als overbrugging, maar ook om de boeren te helpen met het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden.

Bijna symbolisch voor het proces lichtten burgemeester en wethouder eendrachtig de Brabantse vlag van het eerste paneel, om de samenwerking kracht bij te zetten.

Na 3,5 km waren de wandelaars wel overtuigd van de kwaliteit van het agrarisch natuurbeheer. Tenslotte werd iedereen nog verrast met een lekker ijsje op het boerderijterras van de Ad Houbraken, een van de ‘Runboeren’. Een samenwerkingsproject om nog eens over na te denken.

Grote belangstelling voor de panelen         
Een wandeling van 3,5 km door de pas ingerichte EVZ
Voor het vervoer van de wandelaars waren 2 huifkarren nodig
Een ijsje op het boerderijterras van de familie Houbraken
Burgemeester Bergeijk en wethouder Eersel onthullen samen het eerste paneel