Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

€ 1.700.000 om ambities melkveehouders BBM te belonen

De collectieven ANB Midden- en West Brabant hebben in augustus een subsidieaanvraag van ruim
€ 1.700.000 aangevraagd om 191 melkveehouders te kunnen belonen voor hun prestaties op 13 kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.  Op 21 oktober hebben de collectieven een subsidiebeschikking voor de 3 jarige beloningsregeling ontvangen. De eerste uitbetaling van de collectieven aan de deelnemers zal in de zomer van 2022 plaatsvinden als de prestaties over 2021 bekend zijn. 

De aanvraag is gebaseerd op de nulsituatie en de prognoses voor 3 jaar, die de 191 deelnemers zelf hebben ingevuld. Als je als melkveehouder op alle 13 KPI’s de hoogste score behaalt haal je de maximale score van 2500 punten. Bij het begin van het praktijkproject hebben alle deelnemers hun score over 2020 berekend. De gemiddelde score was 1127  punten. 

Melkveehouders willen gemiddeld na 3 jaar 500 punten meer scoren

De deelnemers moesten ook hun prognose m.b.t. het aantal te behalen punten in de komende 3 jaar aangeven. De gemiddelde prognose voor de 191 melkveebedrijven over 3 jaar komt uit op 1640 punten: gemiddeld meer dan 513 punten boven het huidige gemiddelde.  Hier spreekt ambitie uit! In 2024 zal duidelijk worden of deze ambitie uitkomt. 

Afb.: Weidegang is een van de KPI”s van de BBM (Foto N. Klaasen)

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de puntenscore van de nulsituatie in 2020 (blauwe kolommen) en de prognose van 2023 van de 191 deelnemers.

Afb: Score van 191 deelnemers in 2020 (nulsituatie) en prognose van deelnemers in 2023