Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Dubbelinterview Norbert van der Griend en Judith van der Bruggen

Als ‘bestuurder van de eerste dag’ verlaat Norbert het bestuur van Collectief Midden-Brabant (CMB), maar niet zonder een waardig opvolgster gevonden te hebben in de persoon van Judith. Wat drijft elk van hen om zich in te zetten voor het collectief? 

We vragen het eerst aan Norbert. Hij is daar stellig over: ‘We wilden budget veiligstellen voor Midden-Brabant, juist omdat de natuur bij ons zo kwetsbaar en kleinschalig is. Het ANLb kwam keihard op ons af en we wisten alleen dit: het moest geconcentreerder, zichtbaarder en met minder budget. De rest hebben we zelf moeten uitvinden.’ 

Hoe kijk je terug op de aanloop van het ANLb?

‘Midden had het extra moeilijk omdat hier geen traditie met agrarisch natuurbeheer was en vanwege de intensieve begeleiding op de kleine contracten, met bijbehorende kleine marges. Terugkijkend was dat machtig interessant. We zaten aan tafel met alle denkbare partijen. Ik mis die ‘pioniersjaren’. Nu we het op de rails hebben is de uitdaging er een beetje af.’

Wat zie jij als het grootste succes van CMB?

‘Ondanks de moeilijke start en vele tegenslagen hebben we steeds ons budget weg kunnen zetten.’

Hoe kijk je naar de toekomst van de collectieven?

‘Blijf op koers en blijf de uitvoering van het ANLb zorgvuldig doen. Zorg dat de boerenstem gehoord wordt en dat er keuze blijft.’

Heeft Norbert bij zijn afscheid nog een tip voor het collectief?

‘Doe het samen en niet over elkaars rug!’

En voor Judith?

‘Dat komt goed, ik heb er alle vertrouwen in,’ zo besluit Norbert met een joviale knik naar Judith.

Judith, wie ben jij?

‘Ik ben Judith van der Bruggen, moeder van drie zonen en partner van een melkveehouder. Ik studeerde aan de HAS, opleiding dierhouderij, later met meer vakken vanuit Stad en Streekontwikkeling, op het gebied van verbrede landbouw. Via mijn stage bij de Duinboeren kwam ik in dit werkveld terecht.

Met welke inzet ben je bestuurslid geworden bij Collectief Midden?

‘Ik lever graag een bijdrage aan de vele vraagstukken van deze tijd en ik vind het belangrijk dat mensen met gevoel vanuit de sector meewerken aan oplossingen.’ 

Wat zou je willen bereiken?

‘Ik neem graag de portefeuille ‘Water’ over van Norbert, Dat is een leuk speelveld voor mij. Ik denk dat ik met mijn eigen ervaring bij Praedium, de veldcoördinatoren zou kunnen begeleiden en mogelijk kan ik een rol hebben in het secretariaat.’

Heb je ideeën om je eigen ANV te versterken?

‘Onze ambitie ligt nu bij het versterken van de dooradering en het verzachten van overgangen. Wij zijn altijd op zoek naar meer ondernemers die landbouw en natuur willen combineren.’

Wat zou je graag willen bereiken?

‘Agrarisch natuurbeheer uit de subsidiesfeer! Het zou een verdienmodel moeten zijn. Met elkaar beheren de boeren vele hectares grond. Zij maken het decor voor de recreant en samen genieten we daarvan.’

Welkom en veel succes, Judith!

Afb: Norbert en opvolgster Judith