Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Digitaal ondertekenen beheercontracten

Het ondertekenen van beheercontracten kan in de toekomst digitaal en wordt daarmee steeds eenvoudiger. Alle deelnemers aan het Agrarisch Natuurbeheer hebben in het verleden een contract ondertekend en bij wijzigingen van het contract ook de bijlage opnieuw ondertekend. Een heel gedoe voor de deelnemers en het collectief.  In het verleden moest je als deelnemer aan Agrarisch Natuurbeheer het beheercontract van het collectief uitprinten, ondertekenen en daarna weer scannen zodat je het gescande contract naar de veldmedewerker kon terugsturen.  Al deze handelingen zijn in de toekomst niet meer nodig. Je kunt voortaan het contract digitaal ondertekenen en daarmee ben je klaar. Je krijgt als bewijs het digitaal ondertekende contract toegestuurd met een apart bewijs van de digitale ondertekening.  Deze nieuwe werkwijze wordt reeds toegepast bij de Collectieven West-Brabant en Oost–Brabant en Collectief Midden-Brabant volgt binnenkort. 

Deze nieuwe werkwijze is veel eenvoudiger en kost ons allemaal minder werk!! Een verbetering dus. U krijgt een eenvoudige handleiding bijgevoegd bij het te ondertekenen contract waarin uitgelegd wordt hoe u het contract digitaal kunt ondertekenen.