Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Deelnemers BBM komen nu uit geheel Brabant

Nieuws van Brabants Bodem:
In 2021 is gestart met de werving van deelnemers voor de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). In eerste instantie werd geworven binnen het Van Gogh Nationaal Park i.o. In de volgende openstellingen konden melkveehouders uit geheel Brabant zich aanmelden.

Spreiding deelnemers
Het beeld is nu dat melkveehouders vanuit alle Brabantse gemeenten meedoen aan de BBM. Gemeente Meijerstad spant in absolute zin de kroon met 32 deelnemers. Maar de gemeente Altena scoort eigenlijk het beste omdat meer dan 70% van alle melkveebedrijven in deze gemeente meedoet aan de BBM. In veel gemeenten doet 30% van de melkveehouders mee aan het project. Het aantal deelnemers in Zuid-Oost Brabant blijft achter op de rest. In dit gebied zullen extra inspanningen nodig zijn om meer bedrijven enthousiast te maken.

Deelname-analyse
Een veelzeggende analyse van de stand van zaken van de eerste drie rondes BBM is te vinden op de website van Brabants Bodem. Deze analyse geeft het aantal deelnemende melkveebedrijven van 2021-2023 weer. Hierbij is onderscheid gemaakt in de openstelling BBM1 in 2021, BBM2 in 2022 en BBM3 in 2023, maar ook per gemeente en waterschap. Er is nog ruimte!

Meer info en de analyse: klik hier!