Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Deelnemer Dirk Geene aan het woord

Voorwoord verhaal Dirk Geene: door Jan Ottens veldmedewerker ANB Oost-Brabant.
De deelnemers in Oost-Brabant maken serieus werk van het agrarisch natuur en landschapsbeheer. De vele beheereenheden die er afgelopen zomer prachtig bij staan, getuigen daarvan. Natuurbeheer is een vak en dat moet je leren. Het is geen kwestie van de grond wat lostrekken, wat zaad erop en verder de boel de boel laten. Nee, het moet goed gebeuren en met zorg, zoals elk gewas van de boer! Het geeft mij voldoening om te zien hoe snel de meeste boeren in mijn deelgebied die kunst van vakmanschap eigen gemaakt hebben. Altijd weer mooi als een boer trots vertelt hoe de mensen hem complimenteren met de mooie randen. En vooral ook als ze zien dat het succes heeft bij de dieren. Vaak hoor ik dan dat ze kieviten, fazanten, patrijzen en zelfs kwartels gezien hebben die op hun percelen broeden!

Lees het verhaal hieronder van Dirk Geene en je weet wat ik bedoel.

Agrarisch natuurbeheer draagt op ons bedrijf bij aan een sluitende kringloop

Sinds in 2018 de keuze werd gemaakt om te stoppen met het melkvee op het bedrijf van mijn schoonouders aan de Rusven in Zeeland, beheer ik (Dirk Geenen) samen met mijn vriendin en zwagers de grond rondom het voormalige melkveebedrijf. Vanaf dat moment is een groot deel van het areaal ingericht voor agrarisch natuurbeheer. Een perfecte combinatie om als natuurliefhebbers een steentje te kunnen bijdragen aan een betere biodiversiteit, een gezonde bodem en ook nog eens onze paarden en heideschapen in de wintermaanden te voorzien van ruwvoer.

De keuze was dus zo gemaakt toen de kans zich voor deed om mee te doen met het ANLb. Naast Zeeland hebben we ook de percelen die in aanmerking kwamen bij mijn schoonouders in Zijtaart ingevuld met een passend ANLb pakket. Zo hebben we nu de pakketten Kruidenrijke akker, Vogelakker, Kruidenrijke akkerranden, Kruidenrijk grasland en Wintervoedselakker. Daarnaast hebben we afgelopen jaar nog een perceel ingericht met een bloemenblok, akkerranden en een meidoornhaag, dit alles met behulp van de nieuwe STILA-regeling. 

Al met al bloeit het bedrijf nu letterlijk en figuurlijk als nooit tevoren. Een prachtig gezicht al die kruiden en bloemen in bloei, een lust voor het oog voor de passant.  En nog het belangrijkste; een perfecte habitat voor vele insecten, vogels en zoogdieren. Elke keer is het weer genieten als je door de velden loopt. Telkens bedenk ik me dan weer hoe snel de natuur zich aanpast bij het toepassen van een kleine verandering of het weglaten van een aangeleerde gewoonte. 

Samen met mijn vriendin Paula run ik het bedrijf Natuurgrazers Landschapsbeheer. Een bedrijf dat zich bezighoudt met natuurontwikkeling en onderhoud door het inzetten van natuurlijke grazers. Onze Kempische heideschapen begrazen vele natuurterreinen in de regio van april tot december en krijgen vervolgens in de wintermaanden hun lammeren. Omdat onze dieren het schralere voer gewend zijn kunnen ze goed uit de voeten met de gewassen die gewonnen worden vanuit het agrarisch natuurbeheer. Het kruidenrijke grasland aangevuld met de smakelijke luzerne gaan er in de wintermaanden dus goed in.  

Het ANLb past goed bij ons en onze natuurinclusieve bedrijfsvoering en zorgt samen met onze gronden rondom het bedrijf in Vorstenbosch voor een sluitende kringloop. Daarnaast is het elke keer weer genieten. Of we nu ons rondje door de velden maken, aan het maaien zijn met de wildredder of als we met z’n allen de oogst naar binnen aan het halen zijn op een warme zomeravond. Elke keer als er weer iets moois wordt gezien wordt het weer gedeeld op de familie App. Zo ontdekten we afgelopen jaar een koppel kwartels met 7 jongen in het kruidenrijke gras. Een kroon op ons werk, prachtig toch!

Dirk Geene