Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Deelnemer aan het woord

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over het reilen en zeilen van ons bedrijf, in combinatie met het agrarisch natuurbeheer. Met ons gezin hebben wij een biologische boerderij met melkkoeien, kippen en sinds kort zonnepanelen. De omvang van onze veestapel is 58 melkkoeien, 28 stuks jongvee, 230 legkippen en 5 hanen. Bij onze boerderij, die in Loosbroek gevestigd is, behoort 39,5 ha landbouwgrond. Deels gehuurd, deels eigendom.

Ongeveer 5 jaar geleden kwam Jan Ottens (veldmedewerker ANB Oost-Brabant) bij ons op het bedrijf met de vraag of wij in het gebied de Bleken wilde meedoen met een van de pakketten ten behoeve van het agrarisch natuurbeheer. Nadat we de diverse mogelijkheden bekeken hadden, hebben we gekozen voor een weidevogelrand van 18 meter, met een uitgestelde maaidatum tot 22 juni en alleen vaste mest uitrijden. Deze mogelijkheid om aan weidevogelbeheer te doen vinden we een mooie aanvulling in onze bedrijfsvoering. Sinds enige tijd wordt er daarom intensiever samengewerkt met weidevogelbeschermgroep Bernheze.  Een leuke enthousiaste groep vrijwilligers die zich inspannen om de weidevogels meer kans van overleven te bieden. Dit voorjaar hebben we 6 kievitsnesten op ons perceel kunnen markeren en kunnen behoeden voor de bewerkingen op het land. Zo hebben we de kuikens meer kans op overleven geboden.

In 2016 zijn we begonnen met de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering, waarin geen kunstmest- en geen gewasbeschermingsmiddelen gebruik belangrijke pijlers zijn. Na een 1,5 jaar durende omschakelperiode, waarin wel de biologische werkwijze toegepast wordt, maar waarbij je nog niet de biologische melkprijs ontvangt, werd in oktober 2017 de eerste biologische melk geleverd. Een overstap van Friesland Campina naar Eko-Holland, een landelijke leveranciersvereniging van alleen maar biologische melkveehouders, was daarmee ook een feit. Een samenwerking met een biologische varkenshouder/ akkerbouwer levert ons, samen met eigen grond, voldoende voer op voor onze melkkoeien en bijbehorend jongvee, mits de droogte niet al te hard toeslaat. Binnen de biologische melkveehouderij is het van groot belang dat je voldoende voer van eigen grond kunt halen. Aankopen is duur en komt vaak van ver. 

Begin dit jaar zijn we gestart met het concept “Geluksvogel”. Binnen dit concept zijn we gestart met een mobiele kippenkar, waarin maximaal 244 legkippen en 5 hanen gehuisvest zijn. De kippenkar wordt op een biologische gecertificeerde weide geplaatst met voer en water voor een hele week. Elke week wordt de kar verzet, zodat de kippen steeds een verse uitloop hebben. Voor elke kip die opgezet wordt, wordt binnen het concept, ook een haan opgezet. De biologische eieren worden verkocht in diverse Ekoplaza winkels verspreidt over Nederland. Dit concept is een mooie aanvulling op ons melkveebedrijf. 

Deze zomer hebben we de asbestdaken van de stallen vervangen en tevens zonnepanelen aangebracht. Een voldoende hoeveelheid zonnepanelen, zodat we nu niet alleen producent zijn van biologische melk, vlees en eieren, maar ook energieproducent zijn. We gaan weer terug naar vroegere tijden, maar dan met een heldere blik naar de toekomst. Niet een gespecialiseerd bedrijf met de focus op één bedrijfstak, maar een gemengd bedrijf die diverse inkomensbronnen heeft en zo ook aan risicospreiding doet.    Groetjes,Arnoud van der Wijst

Foto Arnoud