Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Deelnemer aan het woord SUCCES VERZEKERD

Dat is wat sommige mensen zeggen als ze het verhaal van mijn deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te horen krijgen.  Maar is dat ook zo?

In 2016 riep de ZLTO via een mail op geïnteresseerde grondgebruikers zich te melden bij de  ANB Brabant voor het afsluiten van een of meerdere beheerpakketten.          
Als akkerbouwer had ik er eerder al voor gekozen om de invulling van de verplichte 5% GLB-vergroening uit te voeren in de vorm van beheerde akkerranden (graan-bloemenmengsel) . In mijn geval was dat een redelijk voor de hand liggende afweging omdat ik hier te maken heb met schaduwstroken langs bos en bomenranden. Ook randen langs de sloten komen al snel in aanmerking omdat deze niet altijd erg productief zijn en ik daar tevens te maken heb met een spuitvrije zone.  Tijdens het groeiseizoen  bespeurde ik daar het 1e jaar al meteen een verhoogde activiteit van allerlei insecten, vlinders en vogels. Ook de positieve opmerkingen van wandelaars en natuurliefhebbers gaven mij een goed gevoel.

Redenen voldoende voor een oriënterend gesprek met ANB Oost Brabant . In 2018 heb ik voor bijna 13 HA overeenkomsten afgesloten met de ANB Oost-Brabant. In het begin is er een soort twijfel en onrust of het wel goed zal gaan. Met de ondersteuning van de veld coördinator (Martien Vinken)  is het uiteindelijk prima verlopen. De percelen waar ikzelf regelmatig moeite mee heb in het gebruik zijn als eerste opgegeven. Lastig te beregenen, soms te nat, zware of juist heel lichte grond, iedere akkerbouwer kent zijn percelen! Een verscheidenheid aan pakketten: kruidenrijke akker (graan), wintervoedselakker, bijenrand en patrijzenrand. Vooral bij de patrijzenrand twijfelde ik aan de doelstelling. Door de aanwezigheid van roofvogels, kraaien en vossen zag ik al  jaren geen weidevogels meer. Die twijfel lijkt gegrond. Nog geen patrijzen gezien hier. Wel een groot succes is de bijenrand: van het vroege voorjaar tot diep in de herfst diverse soorten bijen en een geweldige bloemendiversiteit.

In 2019 hebben we nogmaals 5 HA toegevoegd in de vorm van vogelakker-pakket.  Op zich een uitdagend pakket omdat op 25 % van de oppervlakte een bloemenmengsel staat en op 75 % luzerne geteeld en , met lichte beperkingen, geoogst mag worden. Kijkend naar de toekomst kan dit zeker een bijdrage gaan vormen aan biodiversiteit met behoud van beperkte voeder productie. De vergoeding die hier bij hoort is mijns inziens voldoende om dit als economisch haalbaar te zien.

Al met al nu dus één derde van het areaal met een beheerovereenkomst! Voor mij geen probleem maar een invulling van het bouwplan. Ik heb natuurlijk geen veestapel die gevoerd moet worden, verder geen vaste leveringsplichten voor akkerbouwproducten en ook geen aardappelloods die wachten op een nieuwe oogst.                  
Succes verzekerd? In mijn geval geeft het in ieder geval wel een stuk zekerheid. Netjes werken, op tijd (zelf)zaaien en soms maaien en afvoeren en verder gemaakte afspraken nakomen. Gegarandeerde oogst!!!!

Maar soms zijn er ook bedenkingen: Hoe zal het in de toekomst gaan met de beheerovereenkomsten in het nieuwe GLB ? Hoe zal het onkruid zich gaan vermeerderen en wat kan ik daar nog aan doen? Hoe pakt de bodemvruchtbaarheid uit na jaren “natuur”? Waarom moeten wij tot eind maart wachten op de uitbetaling van de vergoedingen?

Toch overheerst bij mij het positieve gevoel. De vele positieve reacties van diverse mensen . Bijna dagelijks zelf een “rondje” wandelen langs de akkers.  De toename van bloemen, insecten, vogels, vlinders en reeën. Nu al merk ik dat de grond makkelijker ploegt en er minder water op blijft staan. Ook de voor mij reële vergoeding en de zekerheid van “oogst” zijn een reden hier voor te kiezen.  Voor mij zeker een  succes.

Peter van Leeuwen,
akkerbouwer in Elsendorp