Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Deelnemer aan het woord

  1. Wie ben je en waar kom je vandaan. Welke bestuurlijke ervaring breng je mee?

Mijn naam is Gerben Boom, 22 jaar en kom uit het plaatsje Babyloniënbroek dat gelegen is in de gemeente Altena. Sinds oktober dit jaar zit ik in namens ANV-Altena Biesbosch in de ledenraad van het ANB Collectief West-Brabant. Daarnaast ben ik actief als voorzitter van het Brabants Agrarische Jongeren Kontact (BAJK). Dit is een organisatie met ruim 1000 leden die zich inzet voor de toekomst van de jonge boeren in Brabant en vormt daarnaast onderdeel van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

  1. Type bedrijf waar je opgroeide. Deelnemer ANLb?

Ik ben opgegroeid op het melkveebedrijf van mijn ouders. In 2017 is er besloten om te stoppen met de melkveetak en zijn we overgeschakeld op akkerbouw. We zijn in datzelfde jaar ook begonnen met agrarisch natuurbeheer in de vorm van een plas-dras weide, vogelakkers en kruidenrijk grasland.

3. Mogelijkheden die je ziet in het gebruik van ANLb, waterschaps -en andere zaken bij de transitie in de landbouw.

ANLb heeft in mijn ogen veel potentie. Het mooie van agrarisch natuurbeheer is dat het een concreet middel is om te werken aan maatschappelijke opgaven. In een aantal gebieden is er in de afgelopen jaren hard gewerkt om de weidevogelstand te versterken. Het is superleuk om in het voorjaar tijdens de zaaiwerkzaamheden een nestje met Kieviten tegen te komen en wanneer je een weekje later terugkomt kleine kuikens achter de trekker aanlopen. Bij een goede toepassing ben ik ervan overtuigd dat agrarisch natuurbeheer een versterking kan zijn van de reguliere akkerbouw/melkvee activiteiten. Je levert namelijk een maatschappelijke dienst en het draagt bij aan de toekomstbestendigheid van je bedrijf. Daarnaast kan het een aantrekkelijke manier zijn om te voldoen aan de opgaven die er liggen rondom het 7e actieplan nitraat en de nieuwe GLB-regels. Maar de reden dat ik de nadruk leg op een goede toepassing is onkruid beheer. Het blijft een uitdaging om het agrarisch natuurbeheer op een juiste manier toe te passen zodat er niet te veel onkruid ontstaat. In de afgelopen jaren hebben we hier veel van geleerd zoals de tijdstippen van zaaien en het maaien van strook gedeeltes. Ook in de komende jaren gaan we hier weer mee verder experimenteren.

Agrarisch natuurbeheer en teelt veldbonen
Dit jaar zijn we naast agrarisch natuurbeheer begonnen met de teelt van veldbonen. Lokaal geteelde eiwitproducten voor zowel dierlijke als menselijke consumptie wordt steeds belangrijker. In de komende jaren hopen we hiermee verder te gaan en hier meer over te leren en experimenteren. Misschien kan hier in de toekomst een koppeling gemaakt worden op de percelen met ANLb en de productie van hoogwaardige eiwitgewassen.

Afb.: Veldbonen selfie, Gerben Boom