Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

NIEUW: Ook houtopstanden en bijenranden langs water vergoed

Gek!

Binnen het werkgebied van waterschap de Dommel kunt u nu weer deelnemen in Agrarisch Waterbeheer. Hoe zijn de ervaringen van collega’s hiermee? ‘…je bent wel gek als je niet mee doet!’, zo klinkt het regelmatig uit de mond van deelnemers die al ingestapt zijn.

‘…de afspraken voor Agrarisch Waterbeheer (AWb) zijn goed inpasbaar

in mijn bedrijfsvoering, dus ik heb er niet al teveel zorgen mee.

Waarom agrarisch Waterbeheer?

Doel van het Agrarisch Waterbeheer is schoon water. Met aanleg en beheer van extensieve graslandranden langs een watergang wordt uitspoeling van (mogelijke) mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater tegengegaan. Winst voor de waterkwaliteit! 

En wat levert het op?

Een extra werkgang voor u en gederfde opbrengst, daar moet iets tegenover staan. De vergoedingen liggen tussen de 1200 en 2000 euro per ha per jaar.

‘…Ik schiet er niet bij in als ik het vergelijk met de maisopbrengst.

Intussen draag ik bij aan een gezonde waterkwaliteit,

zonder dat ik op mijn mestboekhouding gekort word.

Het is ook een stukje zekerheid voor de komende jaren’

Hoe werkt het?

Deelname aan Agrarisch Waterbeheer gaat via een contract: u verricht een prestatie en daarvoor wordt u vergoed door het Collectief. Zoals in elk  contract zijn de afspraken voor beide partijen van kracht.

De belangrijkste afspraken uit het AWb contract zijn:

  • De rand is gelegen aan een watergang / beek in het werkgebied van Waterschap de Dommel. De watergang moet minimaal 8 maanden per jaar water voeren.
  • De aangrenzende perceelsrand wordt niet bemest; mestplaatsing blijft echter ongewijzigd!
  • In de rand worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Pleksgewijs bestrijden van probleemkruiden is toegestaan.

U kunt deelnemen als u een relatienummer van RVO heeft en jaarlijks de mei-opgave invult. Er wordt een minimale deelname gehanteerd. Deelname start op 1 januari 2019 waarna het contract tot 1 januari 2022 loopt, evt met verlenging.

Verschillende mogelijkheden

Naast randen kunt u nu ook houtopstanden langs de watergang in beheer nemen: ze moeten dan wel de sloot of de beek beschaduwen: dus op of nabij de insteek staan.

Nieuw: de Schaduwpakketten

singels, knotbomen, bomenrijen en elzensingels

Voor randenbeheer zijn er verschillende mogelijkheden  met ieder hun specifieke eigenschap en gebruik.

Nieuw: de Bijenrand:

Niet beweid, niet bemest, geen chemische onkruidbestrijding

eenjarig of tweejarig mengsel van bloeiende kruiden inzaaien

Weiderand

Vee mag het hele jaar ingeschaard worden

Minimaal een keer maaien per jaar

Hooirand

Vee mag niet ingeschaard worden

Minimaal een keer maaien per jaar

Akkerrand

Verschillende mogelijkheden in het akkergebied

Meer informatie:
Veldmedewerker van Collectief Midden Brabant:
Nelis Klaasen: 06 270 076 70

Of op de website: onder het kopje waterbeheer:

www.boerennatuurbrabant.nl/beheer-afsluiten/beheerpakketten-en-vergoedingen/

De knotelzensingel zorgt voor schaduw op de beek