Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

De voorzitters van de drie Brabantse Collectieven

Bij deze ontvangt u als deelnemer van Agrarisch natuurbeheer in Brabant de eerste nieuwsbrief die door de drie collectieven samen is opgesteld. Vanaf de start in 2016 wordt er op provinciaal niveau samengewerkt en is de intentie altijd geweest, samenwerken waar het kan en kosten bespaard. De oprichting van ons back office ZeeBra lag hier ook aan ten grondslag. Nu we halverwege de eerste periode van 6 jaar zijn wordt het tijd na te denken over een gezamenlijke communicatie strategie. De uitslag ervan is dat we vanaf nu Brabant brede ontwikkelingen d.m.v. een kwartaal nieuwsbrief met de aangesloten deelnemers delen. Bij deze ontvang u de eerste editie ervan.

We zijn nu in het vierde jaar van de eerste 6 jaar van dit lopend traject. 
4 Gebiedsaanvragen zijn ingediend. Met deze 4 aanvragen zijn we bijna door ons budget heen dat  bestemd was voor 6 jaar. Op zich zou dat betekenen dat we voor de laatste 2 jaar geen of weinig budget hebben. Dat is ook zo en met de wetenschap dat we alleen voor de resterende  2 jaar contracten kunnen aanbieden, betekent dat er niet zoveel animo voor is. De animo voor Agrarisch Natuurbeheer neemt nog steeds toe, vanuit provinciale financiën als ook vanuit de Waterschappen zijn extra middelen gekomen voor de jaren 2019/20. Deze contracten zijn hoewel voor maar 2 groeiseizoenen vlot weggezet.

Goed om ook te vermelden dat de collectieven goed door de controle van de Audit – commissie zijn gekomen. En daardoor weer opnieuw het Certificaat hebben ontvangen en hierdoor weer gecertificeerd zijn om onze taken goed uit voeren. Belangrijk wordt nu de vraag hoe gaan we verder. Het nieuwe GLB wordt opnieuw Europees voor bereid. En daar zal het van afhangen hoe we verder kunnen. Het is niet uitgesloten dat het huidige contract voor 6 jaar met een jaar verlengd zal gaan worden.

Er komt veel op ons af als landbouw. Verschillende nota’s zijn er al gepresenteerd. Maar we kunnen dit het beste samenvatten onder de noemer Kringloop Landbouw. De term Natuur Inclusieve Landbouw  (NIL) zal steeds minder gebruikt gaan worden. Minister Schouten presenteerde onlangs haar visie op de toekomst van de sector. Nieuwe verdienmodellen hebben hierin een belangrijke plaats en dat sluit aan bij de ambities van de collectieven. De kunst is om het allemaal goed in beeld te brengen. Maar dat er iets gaat, nee moet veranderen in de   agrarische bedrijfsvoering is duidelijk. Waar we ons graag voor inzetten is het bieden van verdienmodellen aan onze blijvers in de land en tuinbouw.

Het is aan ons als Collectieven om jullie als leden hier in te ondersteunen. Samen werken aan een landbouw die landschap en natuur versterkt. Ons streven is er op gericht om een regionale gebiedspartner te worden. Een groot pluspunt voor ons is dat een Collectief wordt bestuurd door boeren, dus een logische partner voor zowel de boeren als de provincie en andere Gebiedspartijen.

De  voorzitters kijken  terug op 4 goede jaren, er is veel bereikt, we staan op de kaart en we worden steeds meer gezien als een partij die er toe doet. Maar we kunnen niet achterover leunen. Daarom eindigen wij deze eerste nieuwsbrief met de uitspraak van de voorzitter van BoerenNatuur, als gast op een zeer succesvol verlopen jaarvergadering, Alex Datema:  Wat willen wij als BN realiseren? Boeren met elkaar, met maatschappelijke organisaties en met overheden werken aan meer biodiversiteit.
Dat is voor ons Brabant de uitdaging.

Herman Wijdeven, voorzitter Collectief Oost – Brabant.
Frans van Beerendonk, voorzitter Midden-Brabant.
Sjaak van Schie, voorzitter West-Brabant.

Herman Wijdeven, voorzitter Collectief Oost – Brabant. Frans van Beerendonk, voorzitter Midden-Brabant. Sjaak van Schie, voorzitter West-Brabant.