Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

De Dommel in gesprek met ANV Kempenland: ‘Samen tegen verdroging’

Middelbeers 

Aansluitend op de algemene ledenvergadering van ANV Kempenland was een 9-man/vrouw sterk team van Waterschap De Dommel en Waterprof te gast bij de vergadering, om grondeigenaren mee te nemen in de toekomstplannen van het Waterschap. 

Na een inleiding in het nieuwe waterbeheerplan (WBP) 2022-2027, door Martijn Tholen konden de leden van ANV Kempenland per deelgebied doorpraten met de eigen beheerder. Zo kon men, met de deelkaart erbij, verder vragen over de eigen locatie en eventueel een voorstel doen voor verbeterpunten in het watersysteem. Wij hebben vernomen dat er concreet doorgepraat wordt met leden van ANV Kempenland.

Afb.: Beheerders van het waterschap en grondeigenaren bestuderen samen de mogelijkheden concreet op de kaart (Foto: M. Leesberg)
Afb.: Stuwtjes in de haarvaten (Foto: M. Leesberg)

Aanbod van Waterschap De Dommel                                                                 (naar een tekst van WaterProf)

Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dat raakt ons allemaal; bedrijven en overheden, inwoners, boeren… Waterschap De Dommel ziet haar gebied veranderen, de impact is groot. Het watersysteem is niet toekomstbestendig en kan extreme droogte en hoosbuien niet aan.  

Samenwerken aan toekomstbestendig waterbeheer

Niets doen is geen optie. Het huidige watersysteem en beheer voldoen niet. Met de kunstmatige inrichting van ons watersysteem kunnen we niet alles meer mogelijk maken voor het gewenste landgebruik. Tijd om de handen ineen te slaan. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!  

We werken nu aan een toekomstbestendig watersysteem om weersextremen op te vangen. Daarbij wegen we belangen af om te komen tot een balans in de grondwatervoorraad. Dit vraagt om aanpassingen in het gebied, ook bij u. Slootjes en greppels (B-, C-watergangen) onderhouden wij niet. 

We vragen daarom uw hulp. Juist in de haarvaten kunnen maatregelen veel effect hebben op de grondwateraanvulling. Het nieuwe systeem vraagt ook om aanpassingen van het grondgebruik. Want in het nieuwe waterbeheerprogramma is onbeperkt beregenen niet meer vanzelfsprekend. 

Waterschap De Dommel gaat daarom graag met u in gesprek om te kijken: 

  • welke maatregelen we samen kunnen nemen (zoals dempen, verondiepen of stremmen van watergangen). De foto’s hieronder tonen enkele mogelijkheden;  
  • hoe we samen mogelijke risico’s kunnen voorkomen of beperken;  
  • welke subsidiemiddelen er zijn en welke oplossing(en) we u verder kunnen bieden. 
Kantelstuwen
Schotbalkstuw
Duikerafsluiters

Ziet u kansen? 

Neem dan contact op met elkedruppeltelt@gmail.nl