Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

De Brabantse Collectieven gaan voor een gezamenlijke Nieuwsbrief

Na een korte periode van planvorming en overleg verschijnt vandaag de eerste gezamenlijk ‘Nieuwsbrief Collectief ANB Brabant’. Wat is nu de gedachte achter het samenvoegen van de drie nieuwsbrieven?

Als je niets van je laat weten, dan besta je niet in de moderne wereld, dat weten de drie Brabantse Collectieven maar al te goed. Daarom heeft elk Collectief een Nieuwsbrief om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten van het Collectief en de ontwikkelingen in het agrarisch natuurbeheer.

Boodschap agrarisch natuurbeheer breder uitdragen
Naast de leden lazen ook leveranciers en erfbetreders met ons mee, maar we willen onze boodschap breder uitdragen, zodat ook de buitenwereld weet wat agrarisch natuurbeheer inhoudt. Om dat te bereiken moeten we een kwaliteitsslag maken. De Brabantse Collectieven zien een mooie kans voor samenwerking om die kwaliteitsslag te kunnen maken en toch de kosten in de gaten te houden. Wij hebben hier de expertise van Bureau Martens ingeschakeld. Qua algemene nieuwsvoorziening hebben we dezelfde belangstelling, maar gezamenlijk kunnen we wat breder gaan. Met de nieuwe Nieuwsbrief kunnen we ook even over de heg kijken wat de andere Collectieven bezighoudt. Professionaliteit en continuïteit zijn heel belangrijk om ons op een bredere doelgroep te kunnen richten.

Wat kunt u verwachten van de nieuwe Nieuwsbrief?
U hebt zojuist kennis gemaakt met de lay-out van de ‘Nieuwsbrief Collectieven ANB Brabant’. In de nieuwsbrief scrolt u spelenderwijs de koppen van de berichten door. Bij elk bericht wordt een foto getoond. U klikt op lees verder—>  van het artikel waar uw belangstelling naar uit gaat. Daar leest u het volledige artikel en vervolgens gaat u weer terug naar de nieuwsbrief, op zoek naar de overige berichten.

Wat staat er allemaal in de Nieuwsbrief?
U treft algemene berichten over agrarisch natuurbeheer, maar er is ook plaats voor berichten van uw eigen collectief. U kunt ook meelezen met berichten van de andere collectieven, u treft een evenementenagenda en natuurlijk ook leuke weetjes. We hopen ook ideeën van collega’s op te mogen tekenen.

Ledenbrief en een Technische Nieuwsbrief
Naast de gezamenlijke Nieuwsbrief zal er per collectief er nog een Ledenbrief en een Technische Nieuwsbrief blijven om alle leden te kunnen bereiken. Ook de website kan nu actueler beheerd worden.

Wij hopen dat de nieuwe lay-out u zal bevallen en dat onze nieuwe ‘Nieuwsbrief Collectief ANB Brabant’ goed gelezen zal worden. Mocht u echter geen prijs stellen op onze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden onderaan deze nieuwsbrief, tevens kunt u daar uw gegevens wijzigen.

Nieuw aanmelden nieuwsbrief
Kent u iemand die de nieuwsbrief graag zou willen ontvangen? Aanmelden hiervoor kan: https://boerennatuurbrabant.nl/nieuwsbrief/