Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Dag van het collectief

Collectief Midden-Brabant viert zes jaar ANLb

Na een jaar verlenging koersen we nu toch echt af op het nieuwe ANLb. Collectief Midden zag hierin reden om met haar leden terug te kijken op zes jaren ANLb, juist voordat de nieuwe periode van start gaat. Vrijdagmiddag 3 juni was het zover.

Waar staan we nu?

Na een voedzame lunch bij ’t Dommeltje te Boxtel, stonden vragen centraal over de ervaringen van de deelnemers ANLb. Wat heeft het ANLb ons gebracht? Wat ging er goed, wat kan beter? 

In zijn inleiding bracht Carlo Braat de uitgangspunten van de stelselwijziging in 2016 nog eens voor het voetlicht. Het agrarisch natuurbeheer moest effectiever georganiseerd worden door concentratie van maatregelen in kansrijke gebieden (de leefgebieden) en het moest efficiënter door de beheercontracten collectief aan te vragen. Daartoe zijn vanuit de ANV’s de Collectieven opgericht. 

De drie (vier) Brabantse Collectieven zijn eindverantwoordelijk voor zowel het afsluiten van contracten, als de schouw, de monitoring en de uitbetaling aan de deelnemers in hun gebied. Hiervoor is een veeleisende certificatie noodzakelijk. Het was een hele operatie om zover te komen.

Hoe verder?

Belangrijker is echter hoe de deelnemers op de afgelopen periode terugkijken. Peter Kerkhofs peilde met zijn ‘Handy’-meter (een life-variatie op Mentimeter) de stemming onder de aanwezigen. Iets meer dan 90% van de aanwezige deelnemers gaf aan met het collectief de nieuwe periode in te willen gaan.

Vervolgens liep Carlo al een beetje vooruit op de nieuwe periode, maar hij beloofde dat het collectief hierover in augustus informatiedagen zal aanbieden.

Winst

Naast de genoemde doelen is het succes van de collectieven te vinden in hun betrokkenheid via de ANV’s en de veldcoördinatoren, maar ook in de krachtige stem die zij kunnen laten horen, waar het gaat om zeggenschap over de pakketten, flexibiliteit, ontzorging en het behoud van het budget. In Brabant resulteert dit alles in een oppervlakte van 5000ha grotere en kleinere elementen Agrarisch Natuurbeheer, waarvan bijna 800ha in Midden-Brabant. Voor Agrarisch Waterbeheer komt 437ha voor rekening van Midden-Brabant. De monitoringsresultaten zijn bemoedigend, zoals na te lezen is in het rapport van MaasArend, december 2021 KLIK HIER 
Het ministerie is tevreden over de aanpak van de Collectieven en ook op Europese schaal staat de collectieve aanpak positief in de belangstelling.

Workshops

Na de pauze verdeelde de groep zich over een tweetal praktijkgerichte workshops over de thema’s ‘Zelf natuur ontwikkelen’ en ‘Van Intensief naar Natuurinclusief, maar hoe dan?’

Ervoor gaan!

Lex Huijbers, voorzitter van Collectief Midden-Brabant toonde zich dankbaar voor de ontmoetingen deze middag. Voor hem waren vandaag enkele gezichten nog nieuw. Hij besloot de middag met een korte maar krachtige conclusie: ‘het allerbelangrijkste is het om iets echt te willen, dan is er veel mogelijk. Uit beide workshops en de reacties blijkt opnieuw dat het bedrijfsmodel zowel ecologisch als economisch op orde moet zijn. Beide zijn nodig voor volhoudbaarheid.’ Met die woorden opende Lex de borrel om nog even na te praten.

Afb.: Workshop ‘Zelf Natuur ontwikkelen in het NNB’ in de koestal (foto: M. Leesberg)
Afb.: Meedenken met de casus van Noortje Krol en Gerard Willems (foto: M. Leesberg)
Afb.: Drie voorzitters van de Brabantse Collectieven luisteren geboeid mee. Vlnr: Lex Huijbers (CMB), Minette Straver (CWB) en Jan van der Biezen (COB) (foto: M. Leesberg)