Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Cursus monitoring Collectief ANB Oost-Brabant gaat van start!

Goed nieuws, het Collectief ANB Oost-Brabant start met de cursus Monitoring weidevogels. Het heeft helaas langer geduurd dan gepland omdat groepsbijeenkomsten door corona niet eerder mogelijk waren, maar nu kunnen we echt van start. Hieronder vindt u meer informatie.

Wanneer

De introductieavonden vinden plaats op:
dinsdagavond 26 oktober en 2 november. 
In deze avonden volgt een algemeen verhaal over doelen van het ANLb en monitoring. Wat de rol en taak van de vrijwilligers hierbij is en wat verwacht wordt.  

Cursusbijeenkomsten vinden plaats op:
dinsdagen in de ochtend 9 en 16 november.
Er wordt een toelichting gehouden over soortgroepen en telmethodes en aansluitend wordt er een praktijktelling gedaan in het veld. 


De locatie waar de bijeenkomsten plaatsvinden volgen nog. En welke werkgebieden opgepakt worden volgt in een later stadium.

Wilt u ook nog meedoen

Mocht u zich aan nog willen melden voor de cursus Monitoring weidevogels dan kan dat nog steeds door te mailen naar: communicatie@anboostbrabant.nl
Hebt u zichzelf aangemeld om deel te nemen aan de cursus monitoring, dan hoeft u verder niets te doen. We houden u op de hoogte van het vervolg.

Waarom cursus monitoring
Het werk van Collectief Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost-Brabant blijft niet onopgemerkt! Overal om u heen ziet u de bloemrijke randen en velden bedoeld voor meer biodiversiteit. Prachtig om te zien. Maar belangrijker nog; wat is het effect ervan op met name vogels en insecten? Het ANB Oost-Brabant wil dit graag weten. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen monitoren. Mensen die willen monitoren wordt een gratis cursusaangeboden. Na het volgen van deze cursus kunt u ingezet worden om de monitoring van de natuur in uw gebied te verzorgen. 

Cursus monitoring
De cursus monitoring bestaat uit theoretische bijeenkomsten, daarna gaat u het veld in onder deskundige begeleiding. Mensen die willen monitoren wordt deze gratis cursus aangeboden. Na het volgen van deze cursus wordt u ingezet om de monitoring van de natuur in uw gebied te verzorgen. 

Kent u iemand die ook interesse heeft
En kent u in uw omgeving nog andere natuurvrienden die ook aan de cursus zouden willen deelnemen om te gaan monitoren? Laat het ons dan s.v.p. weten door te mailen naar: communicatie@anboostbrabant.nl 
We ontvangen graag naam en telefoonnummer of mailadres, zodat we contact met hen op kunnen nemen. Het zou fijn zijn om zo veel mogelijk deelnemers verspreid over ons werkgebied te hebben.

Vragen
Mocht u vragen hebben laat het ons dan gerust weten:
mail: communicatie@anboostbrabant.nl