Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Cursus monitoring ANB Oost-Brabant gaat binnenkort van start? Iets voor u?

Het werk van Collectief Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost-Brabant blijft niet onopgemerkt! Overal om u heen ziet u de bloemrijke randen en velden bedoeld voor meer biodiversiteit. Prachtig om te zien. Maar belangrijker nog; wat is het effect ervan op met name vogels en insecten? Het ANB Oost-Brabant wil dit graag weten. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen monitoren. Mensen die willen monitoren wordt een gratis cursus aangeboden. Na het volgen van deze cursus kunt u ingezet worden om de monitoring van de natuur in uw gebied te verzorgen. 

Cursus monitoring
De cursus monitoring bestaat uit twee theoretische bijeenkomsten, daarna gaat u het veld in onder deskundige begeleiding. Mensen die willen monitoren wordt deze gratis cursus aangeboden. Na het volgen van deze cursus wordt u ingezet om de monitoring van de natuur in uw gebied te verzorgen. 

Vervolg
De cursus monitoring is nagenoeg klaar. I.v.m. de corona maatregelen kunnen we helaas nog niet starten met de cursus. Maar zo vlug als het kan starten we met de cursus, en laten we het u weten uiteraard. Wij hopen in ieder geval dat u aangehaakt blijft.

Aangemeld?
Hebt u zichzelf aangemeld om deel te nemen aan de cursus monitoring, dan hoeft u verder niets te doen. We houden u op de hoogte van het vervolg.
Indien u zich nog niet aangemeld hebt voor de cursus monitoring, en deze cursus wel wilt volgen? Dan kunt u zichzelf alsnog aanmelden door te mailen naar: communicatie@anboostbrabant.nl

Kent u iemand die ook interesse heeft
En kent u in uw omgeving nog andere natuurvrienden die ook aan de cursus zouden willen deelnemen om te gaan monitoren?
Laat het ons dan svp weten door te mailen naar: communicatie@anboostbrabant.nl 
We ontvangen graag naam en telefoonnummer of mailadres, zodat we contact met hen op kunnen nemen. Het zou fijn zijn om zo veel mogelijk deelnemers verspreid over ons werkgebied te hebben.

Vragen
Mocht u vragen hebben laat het ons dan gerust weten:
mail: communicatie@anboostbrabant.nl 

Namens de werkgroep monitoring.

Bestuurlijk verantwoordelijk,
Wim Meulenmeesters (06-51129720) en Willy van Erp  
Collectief ANB Oost-Brabant