Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Controle op het beheer

Door het Collectief worden controles uitgevoerd om na te gaan of de deelnemers voldoen aan de beheervoorwaarden van de afgesloten pakketten. De controles vinden door een aselecte steekproef plaats  en worden onafhankelijk uitgevoerd.  Ook de overheid voert controles uit. Deze controles worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).  Indien niet (volledig) voldaan wordt aan de beheervoorwaarden is herstel noodzakelijk en waar nodig vinden sancties plaats. Over 2018 is in 1,5% van de gecontroleerde beheereenheden geen dan wel geen volledige vergoeding uitgekeerd.