Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Contactavond ZLTO/ANV-besturen en Collectief Midden Brabant

Op 15 januari hield Collectief Midden een bestuurlijk contactavond voor haar ledenraad, de ZLTO-afdelingsbesturen en de ANV-/PLV-besturen in Midden. De belangstelling voor het programma was dusdanig dat een jaarlijkse contactavond op bestuurlijk niveau een goede traditie kan worden.

Frans van Beerendonk onderstreepte al bij de opening van de avond het belang van een goede samenwerking.

Nieuwe perspectieven
Hendrik Hoeksema,  programmaleider Transitie ZLTO, nam het publiek mee in de visie van ZLTO op de transitie van het platteland. De boodschap is duidelijk: ‘samen met alle partijen werken aan een gezond buitengebied, waarin op gezonde wijze, gezond voedsel geproduceerd kan worden’.

De weg daar naartoe is nog weerbarstig, maar opent ook nieuwe perspectieven. Wat te denken van CO2-compensatievergoeding door bedrijven die de daarvoor verantwoordelijkheid voelen? Er wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van financiering. Kunnen Waterschapslasten verschuiven naar Waterschapslusten? Is wellicht een ‘ecologisch intensief’ model denkbaar?

Twee Pilots
Na de pauze nam Dorieke Goodijk het woord over de pilot ‘Praktijkproject Biodiversiteitsmonitor’. Het project is ontwikkeld vanuit Brabants Bodem en onderdeel van het van Gogh Nationaal Park io. (VGNP)

Het gaat om een driejarige pilot voor de ontwikkeling van indicatoren waarmee melkveehouders beloond kunnen worden voor hun inspanningen voor biodiversiteitsbevordering. De pilot wordt ingezet om de systematiek in de praktijk te toetsen, samen met de melkveehouders zelf. Anderzijds dient de pilot om de gewenste vormen van beloning te ontwikkelen en partijen hieraan te binden. Daarbij komt ook de vraag op, welke rol de consument hierin kan spelen. Natuurlijk is de inzet dat het project na drie jaren doorloopt.

Carlo Braat sloot de avond af met die andere pilot: ‘naar 50 tinten groen in het kleinschalig landschap’.

Er werd nog even nagepraat voordat ieder weer huiswaarts keerde. Melkveehouders in het gebied ontvangen gerichte informatie.

Meer info: info@anbmiddenbrabant.nl


Afb.: Hendrik Hoeksema presenteert de visie van ZLTO op de transitie van het platteland
Afb.: Dorieke Goodijk leidt het Praktijkproject
 Afb.: Frans van Beerendonk geeft het woord aan Carlo Braat