Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Collectieven gaan Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij uitvoeren

Meer dan 200 melkveehouders in en rond het Van Gogh Nationaal Park i.o. (Van Gogh NP) hebben zich aangemeld voor het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)*. De Collectieven ANB West- en Midden-Brabant voeren de regeling uit.

Onderdeel van Brabants Bodem

De BBM is onderdeel van het project Brabants Bodem** in het Van Gogh NP.  In Brabants Bodem werken 11 partijen samen aan het ontwikkelen van een nieuw perspectief voor agrarische ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van Van Gogh NP.  

Samenwerken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap! 

Dertien duurzaamheidscriteria

Met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij worden de prestaties van ondernemers gemeten aan de hand van 13 duurzaamheidsindicatoren, die voor een groot deel rechtstreeks uit de KringloopWijzer af te lezen zijn. Het gaat om zaken als percentage eiwit van eigen land, % blijvend grasland en stikstofbodemoverschot.

Dit project is geënt op de landelijke Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij***. De 7 indicatoren uit deze landelijke biodiversiteitsmonitor zijn in de Brabantse versie aangevuld met enkele groene indicatoren die van belang zijn voor de kwaliteit van het Van Gogh NP. Dan gaat het om percentage kruidenrijk grasland, % agrarisch natuurbeheer, % groen-blauwe dooradering en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen etc. 

Bij aanvang van het project wordt bij iedere deelnemer de beginsituatie vastgelegd in een nulmeting. De groene indicatoren brengen de melkveehouders in beeld met ondersteuning van de Collectieven. De deelnemer zelf geeft aan op welke indicatoren hij stappen wil gaan zetten

Zelf aan de knoppen

Nu gaat het erom op welke indicatoren de ondernemer zelf in wil zetten om zijn prestatie te verhogen. Wat past bij het bedrijf, wat past de ondernemer? Hoe hoger de score, des te hoger de beloning. Bij de maximale score kan dat tot € 5.000,- per jaar opleveren, drie jaren op rij.

Deelnemer Paul Schots zegt in het Eindhovens Dagblad van 5 februari:

De kracht is dat je als ondernemer zelf aan de knoppen zit, zelf bepaalt wat

goed is voor je bedrijfsvoering, waarbij de ene keuze wordt beloond en 

de andere niet. Dat werkt veel constructiever.

Lees de ervaringen van Paul Schots in het Eindhovens Dagblad:  klik hier

De markt moet het overnemen

Gedurende de looptijd van het praktijkproject BBM wordt gewerkt aan een robuuster verdienmodel.

De vorm waarin de beloning dan zal worden uitgekeerd, kan ook anders ingevuld worden. Bijvoorbeeld in de vorm van toegang tot pachtgronden, korting op de pacht, rentevoordeel op kredieten, een plus op de melkprijs, beloning voor CO2 vastlegging, het financieren van ecosysteemdiensten, etc. Deze stapeling van beloning is noodzakelijk voor de boer om te kunnen investeren in het verbinden van landbouw en natuur. 

Meer info vind je op de website van de Collectieven:   klik hier

* De driejarige beloningsregeling voor de deelnemers aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) wordt gefinancierd door Het Ministerie van LNV, de Provincie Noord-Brabant en de Waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas. Meer info: klik hier

**Brabants Bodem is onderdeel van het Van Gogh Nationaal Park i.o (VGNP). Provincie Noord-Brabant, Ministerie van LNV, ZLTO, Brabants Landschap, BMF, de Waterschappen, Gemeenten, Brabant water, Collectief ANB Midden-Brabant, en Rabobank werken samen in Brabants Bodem. Meer info: Klik hier .

***De landelijke Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij is een initiatief van Friesland Campina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds.   

Afb.: ‘koeien in de wei’ levert niet alleen een mooi plaatje op, maar scoort bovendien op de indicatoren van BBM