Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Collectief Midden stimuleert de ANV’s

De Brabantse Collectieven zijn destijds in het leven geroepen door de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) in het werkgebied.  De relatie met de achterban blijft natuurlijk hartstikke belangrijk. Contacten met de leden lopen meestal via de veldcoördinator of via de ANV’s.

Collectief Midden (CMB) wilde de ANV’s graag wat meer armslag geven om iets voor de leden te kunnen betekenen. Daarom heeft de penningmeester van CMB een voucher uitgeschreven voor elk van de ANV’s om iets voor de leden te organiseren. Wij zijn benieuwd hoe de voucher zijn besteed.

Plattelandsvereniging Cranendonk laat als actieve vereniging graag de handjes wapperen met allerhande werkzaamheden in het buitengebied. De voucher gaf hen de mogelijkheid om de zaagploeg in drie groepen nog eens een instructiemiddag aan te bieden. Wel zo veilig bij de uitvoering! 18 personen konden de opfriscursus volgen.

De Duinboeren hebben een serie bijeenkomsten opgetuigd om samen na te denken over het opzetten van de kringloop binnen het bedrijf of tussen bedrijven. Ze zijn opgestart via Zoom, maar gelukkig konden ze elkaar al gauw op locatie ontmoeten en bij elkaar op excursie gaan. Het is leerzaam om samen een concrete casus te bekijken. Toon Janssen deed nog een extra bijdrage aan de inhoud.

ANV Kempenland trok er op uit met handgereedschap om een uitgegroeide houtsingel te lijf te gaan. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Eerst eens kijken welke soorten, welke maat en welke techniek je wenst. Onder enthousiaste begeleiding van Arjen Stoop (Coördinatiepunt Landschapsbeheer) en Nelis Klaasen (Veldmedewerker CMB) leer je de fijne kneepjes van het beheer. De 14 deelnemers waren enthousiast over de praktische benadering.

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind praatte de leden bij over de rol van agrarisch natuurbeheer in het nieuwe GLB. De avond werd georganiseerd met twee deskundige sprekers die de leden meenamen in de verschillen van het nieuwe ANLb ten opzichte van het oude ANLb. Een interessante avond voor de agrarische leden, 22 in getal.

ANV ’t Broek organiseerde een dergelijke bijeenkomst. Ditmaal met Ben Groenen, coördinator ANLb en Nelis Klaasen, veldmedewerker ANLb en Martien Vinken, veldcoördinator STILA. Met een opkomst van 24 personen goed bezocht.

Collectief Midden stelt voor 2023 wederom een voucher ter beschikking voor elke aangesloten ANV in Midden-Brabant. Bedenk nu alvast wat je zou willen organiseren voor de leden. 

Afb: Samen kennis ophalen: welke soorten in deze singel? (Foto: Nelis Klaasen)
Afb: Arjen Stoop demonstreert welke techniek je toepast (Foto: Nelis Klaasen)