Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Collectief Midden-Brabant gaat verder met nieuwe voorzitter

In een mini-interview vertelt Lex Huijbers over zijn motivatie om de voorzittershamer over te nemen van Frans van Beerendonk, die eerder dit jaar afscheid nam.

Door de wol geverfd

Velen kennen Lex als waarnemend watergraaf van Waterschap De Dommel, voordat Erik de Ridder aantrad, maar ook vanuit zijn bestuursfunctie in ZLTO-afdelingen ‘de Meierij’ en ‘Dommelland’. Al op jonge leeftijd kwam hij veel in contact met mensen, als landbouwinstructeur aan de Praktijkschool Horst en als voorlichter en adviseur op het gebied van rundvee en varkenshouderij bij Boerenbond Deurne en CHV. Zo bouwde hij aan zijn netwerk en wist hij zijn opvattingen te toetsen aan een breed publiek. Lex was zelf ook eigenaar van een vleesveehouderij en nog altijd verbouwt hij suikerbieten. Vanaf 2011 is hij voorzitter van Werktuigencoöperatie De Eendracht Breugel. De collectieve gedachte spreekt hem bijzonder aan. 

Verbinder

Met dit brede scala is het niet verwonderlijk dat hij bij de ZLTO als ‘groene bestuurder’ wordt aangeduid en bij het waterschap juist als ‘d’n agrariër’. In beide werelden voelt hij zich thuis en hij ziet zichzelf vooral als een een ‘betrokken en ambitieuze verbinder’. 

Kan zijn achtergrond bij het waterschap hem helpen bij zijn inzet voor het agrarisch natuurbeheer? Lex heeft bij het waterschap geleerd breed te kijken en te beginnen met vragen stellen en analyseren, voordat je stappen kunt zetten. Maar nergens heeft hij zoveel moeten vergaderen…

Landbouw en natuur

Water is heel belangrijk en natuur zou met landbouw verweven moeten worden, dat moet het  verdienmodel mogelijk maken.

Lex maakt zich wel zorgen over de verhouding van ZLTO met agrarisch natuurbeheer. Begin december trapt hij al af met een gezamenlijk overleg met ZLTO en CMB, want samenwerking is belangrijker dan ooit. Hij ziet de ZLTO graag dichtbij de collectieven staan. ‘Schrijf dat gerust op’.

Hoe ziet Lex de toekomst? Het antwoord is dat de toekomst is aan landbouw met natuur en aan de coöperatieve gedachte.

Heeft hij ook nog een wens? Daarop antwoordt Lex overtuigd ‘dat de boeren trots moeten worden op hun agrarische natuurvereniging’ en grinnikend voegt hij toe: ‘Schrijf dat ook maar op!’