Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Collectief Midden-Brabant continueert voucherregeling

De Brabantse collectieven hechten aan een goede samenwerking tussen de drie Collectieven Oost, Midden en west, maar vooral ook samenwerking met en tussen de leden. De voucherregeling in Midden-Brabant bleek voor herhaling vatbaar. 

Stimulans voor de ANV’s

Vorig jaar verraste Collectief Midden-Brabant de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) en de Plattelandsverenigingen (PLV’s) in haar werkgebied met een voucherregeling om activiteiten met de leden te kunnen bekostigen. Met de voucher kan er bijvoorbeeld een keer een docent of een spreker ingehuurd worden, of een excursie op touw gezet worden om kennis te maken met nieuwe teelten of technieken en de leden dichter bij elkaar te brengen.

Bonus

Omdat er direct gretig gebruik werd gemaakt van de voucherregeling werd de regeling dit jaar voortgezet. Als de organiserende ANV de activiteit openstelt voor leden van andere ANV/PLV’s, dan kunnen zij een beroep doen op een bonus. 

Met elkaar leren

De besturen van Kempenland en Hei Heg en Hoogeind hebben al een aanvraag ingediend voor een excursie op een bijzonder landgoed met kleinschalig cultuurlandschap en een demo-excursie langs vier leden met experimentele teelten, meerjarig productief kruidenrijk grasland, gemeenschappelijk waterbeheer en uilenbescherming. Zo kun je met elkaar en van elkaar leren.

Afb: leden van Kempenland en Hei, Heg en Hoogeind delen ervaringen met Productief kruidenrijk Grasland (PKG) (Foto: M. leesberg)