Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Collectief Midden-Brabant betrokken bij nieuw project: Brabants Bodem

Meerdere agrarische organisaties en bedrijven constateerden dat het Brabantse landschap langzaam verandert, boeren stoppen en de biodiversiteit in het landschap loopt achteruit. Samen hebben ze het project Brabants Bodem opgezet om het gebied levend te houden; voor het landschap en de biodiversiteit, de ondernemers en de bewoners. Dat gaan ze voor mekaar krijgen door boeren hun ondernemingen meer natuurinclusief te laten maken, met gezonde verdienmodellen.

Brede samenwerking
In het project werken organisaties samen zoals het Collectief Midden-Brabant, Louis Bolk Instituut, ZLTO, Brabants Landschap, Agro Food Capital, Brabantse Milieufederatie, van Gogh Nationaal Park (VGNP), provincie Noord-Brabant, de Rabobank én de boeren.” Hidde Hoetink van ZLTO: Eén van de projecten die we nu al opstarten is een praktijkproject Biodiversiteitsmonitor met vijftig melkveehouders. In andere projecten van Brabants Bodem zijn ook bomenkwekers, varkens- en kippenhouders, tuinders en op een wat kleinere schaal akkerbouwers betrokken. Deze diversiteit maakt het Brabantse landschap.”

Sneeuwbaleffect
Sommige van de vijftig boeren zijn aangesloten bij Collectief Midden-Brabant en doen al iets aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, of ze werken biologisch en/of natuurinclusief. Zij nemen de andere boeren mee in hun kennis om meer natuurinclusief te kunnen ondernemen. Hoetink: “Je zou kunnen zeggen dat deze boeren koplopers zijn en de rest als een peloton mee nemen. Hierna hebben we vijftig koplopers, die een weer grotere groep mee kunnen nemen. We willen een sneeuwbaleffect creëren, om zo iedereen die meer natuurinclusief wil ondernemen, in dit gebied, mee te kunnen nemen.”

Partijen binden voor financiële beloning
Brabants Bodem wordt opgestart in het van Gogh Nationaal Park (VGNP) in oprichting. Het VGNP i.o. bestrijkt een groot gebied tussen de steden Den Bosch, Tilburg en Eindhoven met een uitloper naar Breda. In deze regio is Vincent van Gogh geboren. Het VGNP i.o. kent vier pijlers: bodem, water, biodiversiteit en landschap. Hidde: “Voor  het hele gebied wordt een nulmeting op verschillende thema’s uitgevoerd om te kijken, waar staan we nu en waar willen en kunnen we naar toe. Per boer wordt gekeken wat hij kan bijdragen aan deze pijlers op zijn bedrijf. Bij alle vier de pijlers komen punten om te verbeteren op je bedrijf. Deze punten moeten resulteren in een financiële beloning. Die financiële beloning kan komen uit ecosysteemdiensten, de markt, extra grond en het bedrijfsleven, waar die willen bijdragen aan de omgeving waarin hun medewerkers leven. Of van een voedselkeurmerk dat aan de in dit gebied geproduceerde producten gekoppeld kan worden.

Hoetink: “Samen met al deze organisaties en boeren hopen wij een mooi voorbeeld te kunnen zijn om te laten zien hoe je op een toekomstbestendige manier meer natuurinclusief kan ondernemen, waar natuur, boer en maatschappij profijt bij hebben.”

Voor meer informatie zie:

Afb.: Brabants Bodem is onderdeel van ‘Van Gogh Nationaal Park i.o’
Afb.: De karakteristieken van het kleinschalig Brabants boerenland