Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Collectief ANB Oost-Brabant is op zoek naar enthousiaste mensen die willen monitoren

Uitnodiging voor een excursie weidevogels en vlinders & solitaire bijen

Het werk van Collectief Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost-Brabant blijft niet onopgemerkt! Overal om u heen ziet u de bloemrijke randen en velden bedoeld voor meer biodiversiteit. Prachtig om te zien. Maar belangrijker nog; wat is het effect ervan op met name vogels en insecten? Het ANB wil dit graag weten. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen monitoren.

Iets voor u? Kom dan naar één of beide excursie dagen.

Voor wie
Deelnemers ANB Oost-Brabant, leden van agrarische verenigingen en weidevogelwerkgroepen. Ken je iemand die interesse heeft, breng die gerust mee.

Excursie weidevogels:         

Wanneer:       zondag 19 april 2020

Tijd:                aanvang 10 uur tot 12 uur   

Waar:              Beerse Overlaet: Weisestraat 25, 5396 NL Lithoijen

Mocht deze dag door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan wordt de dag verplaatst naar zondag 26 april, zelfde tijd en locatie. U ontvangt hierover bericht per mail.

Excursie vlinders & solitaire bijen:  

Wanneer:       zondag 24 mei 2020

Tijd:                aanvang 10 uur tot 12 uur   

Waar:              AgroProeftuin De Peel (zie bijgevoegd kaartje) Nieuwedijk, Odiliapeel

Mocht deze dag door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan wordt de dag verplaatst naar zondag 7 juni, zelfde tijd en locatie. U ontvangt hierover bericht per mail.

Meedoen
Meldt u dan voor 20 maart aan via: communicatie@anboostbrabant.nl

Tip
Neem uw verrekijker mee.

Met vriendelijke groet,
Annie Martens (i.o. Bestuur van ANB Oost-Brabant)


AgroProeftuin De Peel (zie bijgevoegd kaartje) Nieuwedijk, Odiliapeel