Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant stelt weer gratis zaaizaad beschikbaar voor hun zes ANV’s

Wederom zal het dus bloemachtig mooi worden in ons buitengebied.

Collectief ANB Oost-Brabant heeft ruim 220 deelnemers en die hebben samen circa 2500 ha waar een vorm van agrarisch natuurbeheer op zit. Daarmee timmert het collectief flink aan de weg en is biodiversiteit geen loze kreet meer.

Weer gratis bloemenzaad voor leden van de zes ANV’s

Na de eerder succesvolle actie heeft het bestuur besloten om weer gratis bloemenzaad weg te geven aan leden van de zes onderliggende agrarische natuurverenigingen (de ANV’s).  Deze actie is tevens bedoeld om de band met de ANV’s te versterken. In totaal is er voor 11 hectare aan bloemenzaad besteld, wederom zal het dus bloemachtig mooi worden in ons buitengebied.

Bevorderen biodiversiteit
Het in te zaaien land mag uiteraard niet al onder contract staan van het collectief of het Stimuleringsregeling Landschap (Stila). Nee, het moet echt extra grond zijn, zodat er meer bloemen voor de biodiversiteit komen.  Het zijn veelal overhoeken die met mengsel ingezaaid worden. Wederom zal het dus bloemachtig mooi worden in ons buitengebied.

Peeltuinenmengsel

Er is gekozen voor het zogenoemde ‘Peeltuinenmengsel’. Een mengsel dat uitstekend geschikt is voor nagenoeg elke grondsoort. Er zitten bloemen in die over een hele lange tijd bloeien. In de Peeltuinen bloeide het afgelopen jaar van mei tot eind oktober! En het mengsel geeft ook extra wintervoedsel. Benieuwd naar welke bloemen er in dit mengsel zitten? Ga dan naar www.peeltuinen.nl

Foto: Peeltuinen mengsel