Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant stelt wederom gratis zaaizaad beschikbaar voor hun zes ANV’s

Collectief ANB Oost-Brabant heeft ruim 220 deelnemers en die hebben samen circa 2500 ha waar een vorm van agrarisch natuurbeheer op zit. Daarmee timmert het collectief flink aan de weg en is biodiversiteit geen loze kreet meer.

Begin volgend jaar opnieuw gratis bloemenzaad!

Vorig jaar heeft ANB Oost-Brabant gratis bloemenzaad weggegeven aan leden van hun zes onderliggende agrarische natuurverenigingen (de ANV’s).  Vanwege het enorme succes heeft het bestuur besloten om deze actie nog een keer te herhalen! Het inzaaien is zeer goed voor het bevorderen van de biodiversiteit. En de actie is tevens goed om de band met de ANV’s te versterken. Begin volgend jaar, in februari, zal het het ANB Oost-Brabant de leden van de zes onderliggende ANV’s benaderen om aan te geven hoeveel zaad zij willen. Het is dus alleen voor de leden van zes ANV’s van ANB Oost-Brabant. 

Voorwaarde

Het in te zaaien land mag niet al onder contract staan van het collectief of het Groen-Blauw stimuleringskader (Stika). Nee, het moet echt extra grond zijn, zodat er meer bloemen voor de biodiversiteit komen.  Het zijn veelal overhoeken die met mengsel ingezaaid worden. 

Peeltuinenmengsel

Er is gekozen voor het zogenoemde ‘Peeltuinenmengsel’. Een mengsel dat uitstekend geschikt is voor nagenoeg elke grondsoort. Er zitten bloemen in die over een hele lange tijd bloeien. In de Peeltuinen bloeide het afgelopen jaar van mei tot eind oktober! En het mengsel geeft ook extra wintervoedsel. 

Benieuwd naar welke bloemen er in dit mengsel zitten? 

Ga dan naar www.peeltuinen.nl

Peel tuinen mengsel