Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant reikt eerste nieuwe infopaneel uit!

Door: Annie Martens.
Het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) heeft een nieuw infopaneel ontwikkeld. Hiermee kunnen boeren laten zien dat zij de biodiversiteit op hun grond serieus nemen. Het eerste infopaneel werd donderdag 29 november jl. door voorzitter Herman Wijdeven uitgereikt aan de  gebroeders Van den Tillaart, melkveehouders uit Zeeland (zie foto).

Enorme toename van agrarisch natuurbeheer
In Oost-Brabant hebben de boeren in amper twee jaar tijd maar liefst ruim 150 hectare extra onder agrarisch natuurbeheer zitten. En dit in gebieden waar tot voor twee jaar terug geen agrarisch natuurbeheer was! Extra; want in de Beerse Overlaet, de polders van Ravenstein tot ’s-Hertogenbosch, zitten al jarenlang vele hectares onder agrarisch natuurbeheer. Een enorme prestatie! Daar bovenop komt nog eens 50 hectare aan randenbeheer langs waterlopen. Dat laatste is speciaal bedoeld om minder stikstof en gewasbeschermingsmiddelen in de watergangen te krijgen.

Waarom infopanelen
Hiermee kunnen boeren laten zien wat ze doen aan het bevorderen van de biodiversiteit. Dit door het plaatsen van een infopaneel bij hun ingezaaide akkers. Het is informatief voor passanten. Want tijdens de bloeiperiode vallen de randen wel op maar daarbuiten minder of niet. De randen zijn voor de rest van het jaar net zo belangrijk als voedsel en schuil gelegenheid voor vogels insecten en kleine zoogdieren. De infopanelen zorgen tijdens deze periode dat de randen nog steeds opvallen voor de voorbijgangers.

Boeren trots op wat ze doen
Infopanelen bij de ingezaaide akkers brengen het vele werk in beeld, dat verricht is door de boeren in samenwerking met het ANB Oost-Brabant.  Boeren zijn trots op de toename van weide– en akkervogels, kleine zoogdieren, bijen en andere insecten op hun akkers. Zoals de gebroeders Peter en Stijn van den Tillaart het verwoorden: “Wij vinden de natuur belangrijk en doen er veel voor. Dat willen we graag laten zien!” .