Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Nu aanmelden voor de 4e ronde BBM!

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij gaat de vierde ronde in. Ruim 450 melkveehouders doen al mee! Deelnemers uit voorgaande rondes zijn overwegend enthousiast over de BBM-regeling. Mbv. 13 indicatoren krijgen zij inzicht in de status van duurzaamheid van hun bedrijf en welke stappen zij kunnen nemen. De beloningsregeling geldt ook voor duurzaamheidsmaatregelen die je al eerder nam. […]

Woord van de voorzitter(s) BoerenNatuur Brabant

Naamswijziging: Collectieven ANB Oost, West, Midden-Brabant worden BOERENNATUUR, Brabant oost, Brabant west, Brabant midden. Het blijven voor alle duidelijkheid nog wel collectieven, maar de roepnaam verandert. Vanuit BoerenNatuur (Nederland) is het initiatief hiervoor genomen en ook het logo en bijpassende communicatievormen ontwikkeld. Dit had 2 redenen: ten eerste komt het de uitstraling als eenheid van […]

Uit het bestuur van BoerenNatuur Nederland

Bestuurlijke wijziging Afgelopen tijd was er, naast alle drukte rond de implementatie van de nieuwe ANLb-regels en contracten voor deze GLB-periode, een proces lopende van bestuurlijke vernieuwing. Door de toename van de budgetten van ANLb en vele andere taken waarvoor we gevraagd werden, was de personele bezetting door de jaren heen al danig uitgebreid. Op […]

Samen leren: Drie Webinars, schrijf je in!

Komende wintermaanden organiseert BoerenNatuur Brabant drie webinars. Daarin gaan we een uur lang in op uiteenlopende onderwerpen verbonden aan het ANLb. Hiermee willen we u meer inzicht geven in de resultaten van het ANLb en wat u kunt doen om het beheer verder te verbeteren en de resultaten te stimuleren. Uiteraard afgestemd op uw bedrijf […]

Budget voor agrarisch natuurbeheer blijft groeien

Eind november 2023 hebben BoerenNatuur Brabant West, Midden en Oost de beschikking voor het agrarisch natuurbeheer ontvangen. In totaal was de beschikking die door de gedeputeerde is uitgegeven: € 6.811.199,- jaarlijks. Het betreft het jaarlijkse beheergeld voor de deelnemers voor beheer wat in 2023 is gesloten. In 2016 starten de collectieven ANB West-, Midden- en […]

Opnieuw kansen voor melkveehouders met de BBM-regeling

Omdat de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) handvatten biedt om stap voor stap te verduurzamen met behulp van heldere indicatoren, besloten al bijna 450 melkveehouders mee te doen aan de regeling. Er komt een nieuwe ronde in zicht.Dubbele doelstelling De inzet van deze nieuwe ronde is tweeledig en ambitieus. Enerzijds wil men nog eens 150 nieuwe melkveehouders […]

Project 100haPKG2.0 afgerond

Na de goede resultaten met project 100haPKG1.0 in 2022, stelde Waterschap De Dommel voor 2023 opnieuw budget ter beschikking om grondeigenaren binnen haar werkgebied kennis te laten maken met Productief Kruidenrijk Grasland (PKG). Omdat de zaadkosten hoger zijn dan voor regulier grasland en het gewas nog betrekkelijk nieuw is konden grondeigenaren zich inschrijven voor project […]

Monitoring weidevogelseizoen 2023 Beerse Overlaet

Zoals al eerder verteld in de nieuwsbrief, is ook dit jaar weer uitvoerig monitoring gedaan in de kerngebieden van de Beerse Overlaet.  Het wat voor weidevogels een redelijk goed seizoen dankzij natte omstandigheden in het voorjaar. Op de plasdrassen werden vele jonge kieviten gezien. De cijfers onderschrijven dat ook. Waar in 2022 nog een dip […]

Vogeltelling 

Op zondagmorgen 3 december zijn we met een groep van vijf personen bij elkaar gekomen om voor de eerste keer een vogel telling te gaan doen. We kwamen op de boerderij van familie Melis in de Mortel bij elkaar. We hebben eerst met de iPad, die beschikbaar zijn gesteld door BoerenNatuur Brabant Oost, geoefend hoe we de […]

Nieuwe veldmedewerker

Een paar weken geleden werd ik gebeld door Wim Meulenmeesters of ik eventueel interesse had voor de taak van veldmedewerker voor BoerenNatuur Brabant Oost in de Peel. Vanwege het verbod op de pelsdierenhouderij, waar ik werkte in de tussenhandel van gedroogde nertspelzen, ben ik sinds enige jaren niet meer werkzaam. Omdat ik inmiddels actief ben […]