Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM): van stimuleren naar belonen!

Met een stimuleringsregeling wil je een beweging in gang zetten. De grote vraag is ‘hoe kan het project aanjager zijn voor nieuwe verdienmodellen vanuit de markt, in lijn met de maatschappelijke wens tot verduurzaming?’ De eerste antwoorden dienen zich al aan.

Meer voordelen voor deelnemers BBM

De tweede nieuwsbrief BBM maakt melding van een aantal relevante voorbeelden waar de deelnemers BBM nu al profijt van kunnen hebben. Omdat de mate van duurzaamheid van je bedrijf aantoonbaar is met de indicatoren van de BBM-regeling kun je als ondernemer voordelen behalen bij zaken die er toe doen:

  • De provincie hanteert de BBM score in combinatie met een veebezetting van maximaal 2 g.v.e. per hectare voor de uitzonderingsregel stalaanpassing in haar ‘Handreiking Natuurinclusieve Melkveehouderij’
  • Aan de totaalscore op de BBM is een duurzaamheidsscore gekoppeld die je kunt gebruiken bij inschrijving op pachtgronden van diverse organisaties, waaronder de pachtgronden van Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)
  • De RABObank ontwikkelt een regeling waarbij 0,2% korting geldt voor duurzame melkveehouders, gebaseerd op de BBM-score
  • Agrifirm biedt diverse gratis kennissessies aan. 
  • Lees meer op de projectpagina van BBM: projectpagina BBM
  • Of in de nieuwsbrief: nieuwsbrief BBM nr. 2

Ambities BBM-boeren

De 191 deelnemende melkveehouders hebben bij hun aanmelding niet alleen de duurzaamheid van hun bedrijf in kaart gebracht, maar ook hun ambitie uitgesproken over waar zij over drie jaren willen staan. Een gemiddelde groei van 500 punten in duurzaamheidsscore per melkveehouder getuigt van een grote inzet.

De aanpak van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij staat ook landelijk in de belangstelling en er wordt nagedacht over mogelijkheden voor uitbreiding.

Afb: weidegang wordt gehonoreerd in de KPI-score (foto; M. Leesberg)