Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bokashi

Wat is Bokashi? Je hoort en leest er de laatste jaren geregeld over.

ANV Sint Tunnis heeft al jaren ervaring met het maken en verwerken van Bokashi. In 2015, toen nog niet veel mensen hiervan hadden gehoord, hebben we aan waterschap Aa en Maas voorgesteld om een EVZ (ecologische verbindingszone) te onderhouden. Om onderscheidend te zijn, en innovatief, hebben we voor Bokashi gekozen om het maaisel te verwerken. Het product zou dan op de omliggende landbouwgronden (zand, relatief lage Organische Stof gehalten) worden toegevoegd als bodemberbeteraar.

Wat is het

Bokashi is Japans voor ‘goed gefermenteerd’. Dat is wat het is, het fermenteren van organisch materiaal en is vergelijkbaar met inkuilen van gras. Een andere optie was het composteren van het vrijkomende maaisel, maar dat is bewerkelijker en vereist meer monitoring en arbeid voor het omzetten van de hoop maaisel. Bij Bokashi besteden bij het opzetten van de kuil veel aandacht aan juiste vochtigheid en worden EM toegevoegd. De kuil wordt volgens de ‘lasagna-methode’ opgebouwd, laagsgewijs. EM staat voor Effectieve Micro-organismen. Deze verzorgen het fermentatieproces. Daarnaast worden er nog kleimineralen toegevoegd om te voorkomen dat het product niet te zuur wordt. 

Na zes tot acht weken is het proces zover klaar dat het product uitgereden kan worden op het land of weiland als bodemverbeteraar. Lichte inwerking zorgt voor een snelle opname in de bodem en bieden ontwikkelmogelijkheden voor de aanwezige micro-organismen. 

In samenwerking met de gemeente Sint Anthonis en Wageningen Universiteit wordt er ook onderzoek gedaan naar het effect van Bokashi en compost van bermmaaisel op de bodem. Later dit jaar verwachten wij hier meer tussenresultaten van.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ANV Sint Tunnis via info@anvsinttunnis.nl

Het toevoegen van de kleimineralen aan de hoop