Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bokashi maken is ook een kunst

Bodemverbetering met behulp van de toevoer van organische stof is op dit moment een grote trend. Meer  organische stof in de bodem heeft vele voordelen. Zo neemt het meer vocht op en houdt daarmee ook meer mineralen (=meststoffen) vast. Winst voor waterkwaliteit, doordat het water niet belast wordt met meststoffen, maar zeker ook voor de portemonnee: minder beregenen en een betere ontwikkeling van het gewas. Geen wonder dat het budget voor het pakket bodemverbetering van het Collectief snel uitgeput was.

Niets verhoogt de organische stof zo snel als grasland. Op akkers gebruiken we vooral  ruige stalmest, gewasresten en compost om de organische stof te verhogen.

Bokashi is een andere verhaal. Het bestaat uit gewasresten die via een bepaalde methode gefermenteerd zijn. Schimmels breken daarbij het basismateriaal (waaronder ook de zaden) af. Deze schimmels worden met behulp van een entstof toegevoegd. Om de goede Ph te krijgen voegt men tevens steen- of lavameel toe. Het geheel wordt vervolgens in een kuil gedaan en volledig luchtdicht afgesloten. Na 4 tot 8 weken hebben de schimmels de gewasresten omgezet en hebben we ‘bokashi’. Voordeel van bokashi boven composteren is het behoud van massa en het ontbreken van CO2 uitstoot.

De kwaliteit van de bokashi hangt sterk af van de gevolgde werkwijze. Belangrijk zijn daarbij onder andere het goed verkleinen van het basismateriaal, het homogeen toevoegen van entmiddel en lavameel en zorgen voor voldoende vocht. Soms wordt er ook wat drijfmest toegevoegd.  Veel experimenten en pilots zijn de laatste jaren uitgevoerd. De uitkomsten zijn daarbij divers. Duidelijk is wel dat het maken van een goede bokashi-kuil zeker vakmanschap vereist. Het op een hoop duwen van gewasresten en er wat lavameel overheen strooien is daarbij geen optie.

Meer info:

https://veldleeuwerik.nl/sluiten-van-kringlopen-met-bokashi/
https://www.dommel.nl/bokashi-van-maaisel-tot-bodemverbeteraar
www.bijdeoorsprong.nl/bokashi  
https://www.afvalgids.nl/bvor-waarschuwt-overwaardering-bokashi/

Foto van een recente pilot van Waterschap de Dommel in Moergestel waarbij onder zeer gecontroleerde omstandigheden bokashi word voorbereid.
De machine (links) verkleind het basismateriaal en brengt de opgeloste entstof (in de tank) en lavameel (in de gele bak) op een zeer homogene en gedoceerde wijze aan op de transportband. Vervolgens wordt het materiaal ingekuild.
Na het uitrijden viel de bokashi snel uiteen.
De collega’s constateerden slechts zeer geringe onkruiddruk