Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

BoerenNatuur zoekt meer eenheid met de Collectieven

Het is een heftig jaar voor BoerenNatuur. Na alle chaos rond het nieuwe GLB en al wat daar bij hoort,
vertrokken 2 medewerkers en kreeg onze voorzitter een nieuwe uitdaging op zijn pad, nl om
direkteur food en agri te worden van de Rabobank. Allemaal leuk voor de betreffende mensen en op
hun nieuwe werkplekken zullen zij zeker waar het kan het agrarisch natuurbeheer ondersteunen,
maar om alles toch door te laten draaien was (en is) een hele opgaaf. Gelukkig is er een ervaren
bestuurder gevonden, in de persoon van Dirk de Lugt, die een half jaar interim-voorzitter wil zijn
zodat er in alle rust een nieuwe gezocht kan worden. Ook de 2 arbeidsplaatsen zijn voorlopig
ingevuld.
Daarnaast zijn we al een tijdje bezig met een professionaliseringsslag van het bestuur. Dat heeft erin
geresulteerd dat we een dagelijks bestuur gaan krijgen van 3 mensen die niet in het bestuur zitten en
dus geen stemrecht hebben, maar wel de dagelijkse gang van zaken regelen. Het bestuur blijft
bestaan uit de vertegenwoordigers van de Collectieven, uit elke provincie 1: 12 mensen dus. Een
adviseurszetel is er voor LTO-Nederland en wellicht komt daar ook nog het AJK bij.
Tijdens dit proces kwam ook de wens naar voren om meer eenheid uit te stralen als Collectieven
door meer gebruik te maken van de naam BoerenNatuur. Collectieven is een weinig zeggende naam
voor niet-ingewijden, ook nog als er ANB Brabant achter staat. Er is een marketingbureau
ingeschakeld die enkele voorstellen voor een logo ontworpen heeft en na de inbreng van de ALV is
voor één ervan gekozen. Dat betekent dat de Collectieven die dat willen dit logo voortaan kunnen
gaan gebruiken en ook de naam BoerenNatuur in hun naamstelling. Als Brabantse Collectieven
hebben we hiervoor gekozen en t.z.t. zal dit officieel geïntroduceerd worden. Het zal ons m.i.
duidelijker neerzetten binnen onze contacten en de media.

Jan van der Biezen