Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

BoerenNatuur en stikstof

BoerenNatuur opereert terughoudend in het stikstofdossier. BoerenNatuur is namelijk geen algemene belangenbehartiger voor boeren, maar heeft expliciet twee taken: (1) het behartigen van jullie belangen op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en (2) het stimuleren van een meer natuurinclusieve landbouw waarbij ons uitgangspunt is dat we integraal en gebiedsgericht aan de slag moeten. Vanuit deze twee taken hebben we als BoerenNatuur wel een visie op de toekomst van de landbouw en zien we daar voor ons als collectieven een rol in weggelegd. We willen iedere boer die daar belang bij heeft, adviseren op het gebied van natuur en landschap, zijn beheer registeren en borgen en hem begeleiden bij het beheer.

Vanuit bovenstaande rol en visie speelt BoerenNatuur een bescheiden rol in het stikstofdebat. Wij zoeken dan ook niet actief het debat op. Als we gevraagd worden om onze mening te uiten, delen we bovenstaande visie op de toekomst van de landbouw. Zo heeft de voorzitter laatst in het radioprogramma Vroege Vogels opgetreden naar aanleiding van de presentatie van de stikstofplannen van het Kabinet. Ook speelt hij een rol in een korte documentaire waarin een jonge documentairemaker haar persoonlijke dilemma bespreekt met de radicalisering van zowel de milieubeweging als de landbouw. Hoe breng je het gesprek tussen beiden weer op gang? Ook is BoerenNatuur, naast 39 andere organisaties, uitgenodigd te participeren in de Klankbordgroep Stikstof van het Ministerie van LNV. Op deze wijze hopen we dat onze visie gehoord wordt omdat we er van overtuigd zijn dat we een oplossing bieden in dit lastige debat.

Als je vragen hebt of opmerkingen over hoe we als BoerenNatuur opereren in het stikstofdebat, staan we daar uiteraard voor open. Zo hebben we op de BoerenNatuurdag een gesprek georganiseerd met de voorzitter over dit onderwerp en gaan we graag met jullie in gesprek. We zijn ervan overtuigd dat we alleen samen stappen vooruit kunnen zetten.

Reacties zijn welkom bij Alex Datema via adatema@boerennatuur.nl