Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

In West-Brabant hebben de zes Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s) een collectief opgericht, het “Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A.”, kortweg ANB West-Brabant. De oprichtingsakte passeerde op 11 februari 2015. Per november 2023 is de naam veranderd in BoerenNatuur Brabant West. Het bestuur van het Collectief wordt gevormd door afgevaardigden van de zes ANV’s. 

Het Collectief is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een agrarisch bedrijf uitoefenen, agrarisch grondbezitter zijn of agrarisch natuur- en landschapsbeheer (doen) uitoefenen.

Het Collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s. Zo hebben de gebiedscoördinatoren van de ANV’s de directe contacten met (potentiële) deelnemers aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Naast de ANV’s worden door het Collectief ook externe deskundigen ingeschakeld.

BoerenNatuur Brabant West bestaat uit:

ANV Altena Biesbosch
ANV Baarle Nassau e.o.
ANV Brabantse Wal
ANV Drimmelen & Moerdijk e.o.
ANV Slagenland
ANV tussen Baronie en Markiezaat