Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

In Oost-Brabant hebben tien Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) een collectief opgericht, de “Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant”, kortweg ANB Oost-Brabant. De oprichtingsakte passeerde op 10 april 2015. Per november 2023 is de naam veranderd in BoerenNatuur Brabant Oost. Het bestuur van het collectief wordt gevormd door afgevaardigden van de tien ANV’s.

Het collectief is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een agrarisch bedrijf uitoefenen,  agrarisch grondbezitter zijn of  agrarisch natuur- en landschapsbeheer (doen) uitoefenen.

Het collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s en de andere groene verenigingen en stichtingen in hun werkgebied. Zo hebben de gebiedscoördinatoren van de ANV’s de directe contacten met (potentiële) deelnemers aan agrarisch  natuur- en landschapsbeheer. Naast de ANV’s worden door het collectief ook externe deskundigen ingeschakeld.

BoerenNatuur Brabant Oost bestaat uit:

ANV Raamvallei
ANV d’n Beerse Overlaet
ANV Groen Boxmeer
ANV Maashorstboeren
ANV St Tunnis
Summers Landschap
Laarbeeks Landschap
ANV ’s Peels Landschap
ANV Asten
De Groene Heerlijckheid