Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Boeren en natuur gaan prima samen in BoerenNatuur Brabant 

’s-Hertogenbosch, 24 november 2023
 
Vandaag was het een bijzondere dag voor de Collectieven Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van West-, Midden- en Oost-Brabant om twee redenen. 
 
Om met de eerste te beginnen: gedeputeerde mevrouw Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied) overhandigde de beschikking van de provincie op de gebiedsaanvraag aan de voorzitters. 
Het gaat om een formidabel bedrag voor Brabant van € 6.811.199,- per jaar. Daarvoor kan veel boeren natuur onderhouden en bovendien nog extra nieuwe gerealiseerd worden.

De tweede reden: de onthulling van de nieuwe naam.
Vanaf heden dragen de collectieven de naam: BoerenNatuur Brabant.
Met de drie afzonderlijke namen van de collectieven erachter: BoerenNatuur Brabant West, BoerenNatuur Brabant Midden, BoerenNatuur Brabant Oost.
 
De reden voor deze verandering van naam is van praktische aard. De drie Collectieven Agrarisch Natuurbeheer Brabant sluiten zich aan bij de naam van de koepelorganisatie van BoerenNatuur Nederland.
De nieuwe naam bekrachtigt de samenwerking met BoerenNatuur Nederland en draagt bij aan betere en uniforme communicatie, die daarmee doeltreffender is. 
Brabant volgt met de naamaanpassing de stap die vele andere collectieven nu ook zetten.
 
Gedeputeerde mevrouw Roijackers: “Deze nieuwe naam BoerenNatuur Brabant onderstreept de goede samenwerking van deze partijen. Daarnaast ben ik er als bestuurder positief over, omdat het ook op inhoud weergeeft hoe twee onderwerpen, die soms zo tegengesteld worden neergezet, juist heel goed met elkaar kunnen samengaan. Een naam die bruggen bouwt dus. Dat is oprecht mooi en inspirerend.”